Page 8

keb Mart:Layout 1 28.02.2012 04:55 Page 8

8 - www.sosyalistkamu.com

Eğitim Sen 2. devre kadın eğitimcileri toplantısı...

Kadın sorununda çarpık bakış devam ediyor!

30-31 Ocak, 01-Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğitim Sen 2. devre kadın eğitimcileri eğitimine 90 kadın emekçi katıldı. Programda toplumsal cinsiyet ve iktidar, Türkiye’de toplumsal cinsiyet rejimi, kadınların hak mücadelesi, kadın hareketi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin eğitimde yansıması başlıklarıyla sunumlar yapıldı. Sunum yapan konuşmacıların çoğu feminist veya sosyalist feminist olduklarını kürsüden dillendirdiler. 11-12 Şubat'ta ise kadın sekreterleri toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda, kapitalizm ve ataerkil eksende üç sektör: hane, piyasa, devlet ve kamuda emek sürecinin dönüşümü, esneklik ve güvencesizlik başlıkları ile sunumlar yapıldı. İki günlük çalışmaya 40 kadın sekreteri katıldı. Sunum yapan iki kişiden birisi de sosyalist feminist olduğunu açıkladı. Bu çalışmalarda kapitalizm eleştirisi yapılmış, ataerkil toplumun temeline kapitalizm konulmuş, ancak buna rağmen mücadelenin temeline kapitalizm değil, onun bir sonucu olan ataerkil toplum konulmuştur.

Böylelikle kadın sorununun asıl yaratıcısı olan sınıflı toplumun bugünkü yürütücüsü kapitalizmdeki emeksermaye çelişkisi göz ardı edilmiştir. Kadının sınıfsal kimliği silikleştirilerek, cinsel kimlik temelli mücadele vurgusu ile kadın- erkek emekçilerin birlikte mücadelesi boşa düşürülmüştür. Eğitim-Sen, kadın sorununa, sınıfsal, emek eksenli bir perspektiften yoksun ve kadın mücadelesinin sınıf mücadelesinin bir parçası olduğunu reddeden, kadın mücadelesinin temeline şiddete, tacize, tecavüze karşı mücadeleyi koyan, kadının çifte ezilmişliğini ataerkil topluma bağlayan ve bu temelde erkekle iktidarı özdeşleştiren bir perspektiften bakıyor ve bu konuda bakışını da netleştirmiş durumda. Yapılan eğitim toplantısında, kamuda yaşanan saldırılar, yüzeysel bir şekilde ele alınarak sanki bu sorunlar bizim sorunumuz değilmiş gibi davranılmıştır. Saldırılara karşı mücadelede özne olarak yer almak yerine “haberiniz olsun” şeklinde bir bakış sergilenmiştir. Sendika, feminist bir bakış açısına sahip, her biriminde bunun ön kabulü ile hareket edip, bunu içselleştiren, bunun uygulayıcılığını yapmaktan çekinmeyen bir pozisyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakış açısını tartıştırmayı da kesinlikle reddetmektedir. Kadının gerçek kurtuluşu sınıflı toplumun ortadan kalkmasıyla mümkündür. Gerçek kurtuluş için sınıfsal mücadeleyi temele alan kadın sorununu da bunun bir parçası olarak gören bir perspektife ve buna uygun pratiklere ihtiyacımız vardır. Kadın sorununun yaratıcısı kapitalizm ise, kapitalizme karşı mücadele temele alınmalı, kadın erkek tüm işçi ve emekçilerle cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüye karşı örgütlü mücadele verilmedir. Sosyalist Kamu Emekçileri / Tokat

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart  

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart