Page 6

keb Mart:Layout 1 28.02.2012 04:55 Page 6

6 - www.sosyalistkamu.com çıkmış ve yaklaşık 6 yıllık bir dönemde “eşit işe eşit ücret” ekseninde bir mücadele gelişmiştir. BES bu altı yıllık dönem boyunca tabanda gelişen mücadele dinamiklerini hak alıcı bir çizgiye evriltmemiş, her dönem tabanda gelişen beklentileri boşa düşürmüştür. Yapılan eylemler hak alıcı bir mücadele programına bağlanmadığı için protestocu eylem biçimlerinin ötesine geçmemiştir. Hemen her yıl belli bir gelişme üzerine maliye çalışanları içerisinde güçlü tepkiler gelişmiş, BES MYK’sı bu tepkileri basın açıklaması, saatlik iş bırakmalar vb. ile geçiştirmiştir. Son iki yıllık dönemde de durum değişmemiş, BES MYK’sı süreçleri örgütleyen değil, arkasından sürüklenen bir duruma düşmüştür. Bir önceki genel kurul öncesinde 2010 Mart ayında çeşitli eylemler yapılmış ve Maliye Bakanlığı ile görüşme bu eylemlerin finali olmuştur. Maliye Bakanı’nın verdiği sözü tutmaması ve ek ödeme düzenlemesi yapmasına rağmen yalnızca müdür yardımcılarına dönük artış yapması üzerine kimi şubelerde tepkiler gelişmiş, 2010 Eylül ayında merkezi bir eylem takvimi belirleyen ve “sonuç alınamazsa Merkez Temsilciler Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda süresiz grev hakkını kullanacağını” ilan eden ve bu ilanı bildiri ve basın açıklamaları ile tüm eylemler boyunca çalışanlara açıklayan MYK, Ekim’de yapılan Merkez Temsilciler Kurulu (MTK) toplantısında “grev” kelimesini dahi kullanmamış, uzun süre yeni bir takvim ortaya koymayarak bir kez daha tabanın beklentilerini boşa düşürmüştür. Uzun bir zaman sonra, yani tabandaki beklentilerin kırıldığı bir noktada ise geçmiştekilerin benzeri bir eylem takvimi çıkararak şubelere göndermiştir. 2011 Kasım ayında çıkan 666 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname sonrasında ise maliye emekçilerinde büyük bir tepki gelişmiş, BES MYK’sı süreci örgütlemek yönünde hiçbir politika belirlememiş ve yalnızca internet sitesine atılan kararname değerlendirmesi ile yetinmiştir. Bu süreçte, tarihinde ilk kez Müdür ve Müdür Yardımcıları 1200 kişi ile Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenlemiş, sendikanın bıraktığı boşluk, maliye emekçilerinin mücadele tarihinde ilk kez çeşitli uzman derneklerinin Ankara mitingi düzenlemelerinin ve farklı arayışların önünü açmıştır. Birçok şubede kararname sonrasında eylemler örgütlenmiş, İstanbul 2 ve 3 Nolu Şubeler 1.200 emekçinin katıldığı Taksim yürüyüşü gerçekleştirmiştir. Tüm bu gelişmelere ve tabandaki beklentilere rağmen BES MYK’sı süreci sessiz geçirmiş, KESK’in aldığı 21 Aralık grevi BES açısından bir can simidi olmuştur. 21 Aralık grevine maliye emekçilerinin katılımı tüm illerde çok güçlü ve kitlesel olmuş ve maliye emekçilerinde gelişen tepki ve mücadele isteği kendisini ortaya koymuştur. Kamu Emekçileri Bülteni’nin Ocak ayı başında çıkan 43’üncü sayısında maliye emekçilerinin mücadelesine ilişkin değerlendirmede şu ifadelere yer verilmiştir: “Maliye emekçileri gözünü BES’in atacağı adımlara dikmiştir. BES MYK’sının önünde vakit kaybetmeden süreci doğru değerlendirme ve gelişen tepkiyi “soğumaya bırakmadan” merkezileştirme görevi durmaktadır.” Ne var ki, BES MYK’sı, tabanda grev ve Ankara eylemi beklentisi güçlü olmasına rağmen bir kez daha süreci aylara yayan ve geçmişi tekrar eden bir eylem programı ortaya koymuş, maliye emekçilerinde gelişen öfke ve tepkinin kırılmasına ve umutsuzluğa dönüşmesine neden olmuştur. BES MYK’sının maliye, sosyal güvenlik ve adliye alanlarına dönük politika üretememesi ve süreçleri geriden takip etmesi BES MYK üyelerinin hayata sendika merkezinin bulunduğu bina pencerelerinden

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart  

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart