Page 5

keb Mart:Layout 1 28.02.2012 04:55 Page 5

www.sosyalistkamu.com - 5

Büro Emekçileri Sendikası Merkez Genel Kurulu Nisan ayında toplanıyor!

Şube genel kurullarını tamamlayan BES, Nisan ayı ortalarında Merkez Genel Kurulu’nu tamamlamış olacak. Sendikamızın geride bıraktığımız iki yıllık dönemi sınırlı olumlulukları bir yana bırakırsak tümüyle merkezi önderlikten yoksun kaldığımız bir dönem olarak şekillendi. Bilindiği gibi BES temelde üç büyük kurumda örgütlüdür: Sosyal Güvenlik, Adliye ve Maliye. Geride bıraktığımız iki yıllık dönemde Sosyal Güvenlik ve Adliye alanlarına dönük merkezi düzeyde somut hiçbir örgütlenme perspektifi ve mücadele programı ortaya konulmamıştır. Birkaç istisnai çabayı dışta tutarsak bu alanlara dönük şubeler düzeyinde de yaygınlaşmış bir örgütlenme çabasına girilmemiştir. Merkezi önderlik, sendikal hareket açısından büyük önem taşımaktadır. Örgütlü olduğumuz kurumların merkezi yapısı bunu kamu emekçileri açısından daha yakıcı hale getirmektedir. Merkezi bir program ve önderlikten yoksun olunduğu koşullarda, tek tek şube veya işyerlerinden başlatılan çalışmalar da yaygınlık

kazanamamakta ve kısa süre sonra sönümlenmektedir. Sosyal Güvenlik ve Adliye alanları belli bir üye potansiyelinin olduğu, ancak bu potansiyelin örgütlü mücadeleye sevk edilmesinde yetersiz kalındığı alanlardır. Geride bıraktığımız iki yıllık dönemde, bu alanların özgün sorunlarına ilişkin (Adliyelerde havuz paralarına ilişkin çabayı dışta tutarsak) hiçbir çaba ortaya konulmamıştır. Merkezi önderlik her şeyden önce örgütlü olduğumuz alanlara dönük bir bilinç açıklığı ve bu açıklığa dayalı bir örgütlenme politikası anlamına gelmektedir. BES’in örgütlü olduğu alanlarda her kurumun kendine özgü sorun ve örgütlülük düzeyi vardır. Bu ise bu alanlara özgülleşmiş, bu alanların dinamiklerini gözeten bir çalışmayı ve buna uygun örgütlenme modellerini hayata geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. BES MYK’sı bu alanlara özgü uzun soluklu bir örgütlenme ve mücadele programı ortaya koymamış, şubelerle ve bu alanlardaki kadrolarla örgütlenme sorunlarını tartışmaya dahi açmamış ve bu, örgütlenmeyi zayıflatan bir rol oynamıştır. Eşit işe eşit ücret mücadelesi ve Maliye alanı Temel örgütlenme alanlarından Sosyal Güvenlik ve Adliye alanlarına dönük somut hiçbir politika üretmeyen BES Merkez Yönetim Kurulu (MYK), maliye alanında gelişen mücadelede de sınıfta kalmıştır. Öyle ki Maliye alanı, BES örgütlülüğünün yarısı olduğu kadar, mücadele geleneğinin de en güçlü olduğu alandır. BES’i haklı olarak Sosyal Güvenlik ve Adliye alanlarına ilgisiz kalmakla eleştiren ve maliye emekçisi olmayan birçok BES üyesi maliye alanında işlerin iyi gittiğini düşünmektedir. Oysa tablo böyle değildir. Maliye’nin gelir ve gider diye ayrıldığı 2005 yılından bu yana maliye emekçileri içerisinde ücret adaletsizliği ortaya

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart  

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart