Page 12

keb Mart:Layout 1 28.02.2012 04:55 Page 12

12 - www.sosyalistkamu.com

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! 8 Mart Dünya emekçi kadınlarının birlik, mücadele ve dayanışma günü, 1857 tarihinde New York kentinde 40.000 dokuma işçisi kadının sömürüye başkaldırış günüdür. 102 yıl önce emekçi kadınlar, ücretlerin yükseltilmesi, çalışma saatlerinin düşürülmesi, “eşit işe eşit ücret!” talepleriyle greve çıktıkları için sermayenin kolluk güçleri tarafından yakılarak katledilmişlerdir. 129 kadın işçinin öldürüldüğü bugün, burjuva medyanın söylediği gibi her kadının “kadınlar günü" değildir. 8 Mart'ı böyle anmak, 40.000 dokuma işçisi kadının kanını, mücadelesini yok saymaktır. 8 Mart, emekçi kadınların kanlarıyla kızıllaştırdıkları bir mücadele günü olarak tarihe geçmiştir. Ancak burjuvazi, tıpkı 1 Mayıs gibi, 8 Mart’ın da bir mücadele günü olduğu gerçeğini karartmak için elinden geleni yapıyor. 8 Mart’ı “şenlikli-hediyeli bir kadınlar günü”ne çevirmeye çalışıyor. Hem de kadına karşı şiddetin, tacizin, tecavüzün, istismarın her geçen gün daha da arttığı bir dünyada... Hem de kadın cinayetlerinin her geçen gün katlanarak sokaklara taştığı, adliye kapılarında vuku bulduğu bu coğrafyada... Ayşe Hanay, “töre”, “namus” gibi bahanelerle gerçekleştirilen kadın cinayetlerinin yeni kurbanı. Van’ın Çaldıran ilçesi Direkli Köyü’nde yaşayan 23 yaşındaki Hanay, tabancayla vurularak öldürüldü. Ayşe Hanay’ın öldürülme nedeni "biriyle beraber" olmasıydı. “Namus” için öldürüldü yani… Diğer bir kadına yönelik şiddet haberi de sendikamıza yapılan KCK baskınları ile gündeme düştü. 13 Şubat günü, sabah saatlerinde, KESK üyesi onlarca kadın “KCK operasyonları” adı altında, bir çok ilde yapılan polis baskınları ve gözaltı terörü sonucu tutuklandı. Kamu emekçilerinin mücadele örgütü olan KESK ve bağlı sendikalardaki kadın yöneticilere yönelik bu saldırılar tesadüfi değildir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik mücadele programının deklare edildiği, GSS’ye ve 4688 sayılı yasa tasarısına karşı mücadelenin yükseltilmeye çalışıldığı bir süreçte, kadın emekçilerin sesi boğulmak isteniyor. Hak alma mücadelelerinin, grevlerin, direnişlerin daima en önünde

olan kadınların mücadelesinin bastırılmasına karşı, daha kitlesel bir dayanışmayı yükseltmek, mücadele alanlarından cevap vermek acil bir ihtiyaçtır. Kapitalist krizlerin olduğu gibi kirli savaşların faturasını da öncelikle emekçi kadınlar ödemektedir. Bugün emperyalizmin taşeronluğuna soyunup ülke topraklarına füze kalkanı kuran sermaye devleti, bölgede gerici bir savaş ve saldırganlık politikası izlemektedir. Bu suça alet olmamak ve savaşların çok yönlü faturasını ödememek için 8 Mart alanlarında, “Emperyalist saldırganlığa hayır!” şiarını yükseltmeliyiz! Sermaye devleti kardeş Kürt halkına karşı kirli bir imha savaşı yürütüyor. Bu savaşın bedelini ağır bir biçimde ödeyen Kürt emekçi kadınları, bir de ulusal baskı ve eşitsizliğin cenderesi altında eziliyor. Kardeş Kürt emekçi kadınlarının yanında olduğumuzu göstermek, sınıfsal ve cinsel baskının yanında ulusal baskı ve eşitsizliğin de son bulmasını talep etmek için 8 Mart’ta alanlara çıkmalıyız! Kadın bedenini alınıp-satılan bir metaya çeviren kapitalizm, aynı zamanda “namus” adı altında kadına yönelik şiddeti de teşvik etmektedir. Devlet eliyle örgütlenen gericilik yoluyla, kadına yönelik şiddet meşrulaştırılmakta ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Son yıllarda tırmanan kadına yönelik şiddetin kaynağı ise başta sermaye devleti ve onun yansıması dinci-gerici parti AKP’dir. Gericiliğe ve şiddete karşı sermaye devletinden ve hizmetindeki AKP’den hesap sormak için de 8 Mart’ta alanlara çıkmalıyız! Emekçi kadınların üzerindeki baskının, sömürü ve eşitsizliğin kaynağında özel mülkiyet düzeni, yani burjuvazinin üretim araçları ve toplumsal zenginlikler üzerindeki mülk sahipliğine dayanan kapitalizm duruyor. Kapitalizm yıkılmadan, üretim araçları ile toplumsal zenginlikler toplumun malı haline getirecek olan sosyalizm kurulmadan özgürlük ve eşitlik mümkün değildir. O halde, kapitalist düzene karşı sosyalizm bayrağını yükseltmek için 8 Mart’ta mücadele alanlarına! Gericileşmeye, şiddete, tecavüze karşı sokağa, özgürleşmeye...

Kamu Emekçileri Bülteni 44 * Fiyatı: 25 YKr * Mart 2012 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Ayten Özdoğan * Yayın türü: Yerel, süreli, ayda bir Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk No:5/3 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) 621 74 52 * * Baskı: Özdemir Mat Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul * 577 54 92

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart  

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart