Page 1

savaş değil barış

VEKİLİME DOKUNMA!

 1994’te Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bedelini, binlerce ölü veren Kürt ve Türk yoksulları ödedi. AKP hükümeti CHP ve MHP’nin desteğiyle aynı şeyi yapmak, BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak istiyor. Bu tehlikeli girişim savaşı körükleyerek yeni ölümlere yol açacaktır. 3 milyona yakın oy almış bir partinin iradesini yok sayamazsınız. Yasaklarla Kürt halkının özgürlük isteğini bastıramazsınız. Silahların değil çözümün konuşulacağı bir ortam için BDP'li milletvekillerinden elinizi çekin! İmza ver, tepki göster: ww.vekilimedokunma.blogspot.com

sosyalist isci

www.sosyalistisci.org

Sayý 444 19 Eylül 2012 Fiyatý: 25 krş.

DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE

Suriyeli sığınmacılarla dayanışmaya!

SINIRLAR AÇILSIN MÜLTECİ HAKLARI TANINSIN!

büyük yürüyüşle Suriye devrimiyle ve sığınmacılarla dayanışacak.

Suriye devrimiyle dayanışmak, Suriyeli sığınmacıların tüm haklarının tanınması için çalışmak üzere bir platform kuruldu.

Çeşitli kurumların temsilcilerinden, devrim ve sığınmacılarla dayanışmak isteyen aktivistlerin oluşturduğu platform, ırkçılığa karşı olan, Suriye devriminden yana olan ve sığınmacılarla gerçek bir dayanışma göstermek isteyen tüm kurum ve bireylere açık bir şekilde büyüyerek, genişleyerek yoluna devam etme kararı aldı.

Suriye Halkının Yanındayız Platformu, bir yandan da Suriyeli sığınmacıları hedef alan ırkçı nefrete karşı mücadele edecek. 22 Eylül’de Taksim’de bir basın açıklamasıyla kampanya, dayanışma ve eylem programını duyuracak olan platform, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe girişiminin çağrısıyla başlayan imza kampanyasına destek verecek. 6 Ekim’de düzenlenecek olan “Suriyeli sığınmacılar

kardeşimizdir” forumunun örgütlenmesi için adım atacak. Kampanya bir yandan ulus-

lararası bir dayanışma ağını örecek, bir yandan da 1 Aralık’ta İstanbul’da Suriye Konsolosluğu’na yapılacak

Şimdi görev, Arap Baharı’nın bu son halkasında, “İçerde, dışarıda” Suriye halkının yanında olmak!

IRKÇILIK DEĞİL KARDEŞLİK KAZANACAK Esad diktatörlüğünün vahşetinden kaçıp Türkiye’ye sığınan 80 bin çocuk, kadın ve yaşlı mülteci kendilerini “milliyetçi”, “ulusalcı” hatta “solcu” olarak adlandıran ırkçılar tarafından “terörist” ve düşman ilan ediliyor. Hatay’daki gösteri yapan ırkçılar mezhep çatışması çıkarmaya çalışıyor. Ölümden kaçan insanlara ev kiralanmaması, dışlanmaları çağrısı yapılıyor. Sığınmacılar tedirgin. “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” pankartı önünde konuşma yapmaktan çekinmeyen İdris Naim Şahin hala bakanlık koltuğunda otururken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar “Bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı kim olursa olsun, kanında, sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz” ırkçı çıkışını yaptı ve Kürtleri hedef aldı. Nefret yayanlara, ırkçılık yapanlara, işçi sınıfını bölenlere geçit vermeyeceğiz. Özgürlük isteyen Kürtler kardeşimizdir! Suriyeli sığınmacılar kardeşimizdir! Irkçılığı yeneceğiz!

DurDe’nin çağrısı sayfa 2’de


2

sosyall

si

Suriyeli sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlar kardeĹ&#x;imizdir!  

sosyalist iĹ&#x;çi diyor ki

BaĹ&#x;bakana kim gĂźvenebilir ki? SavaĹ&#x; Ĺ&#x;iddetleniyor. Her gĂźn yeni ĂślĂźm haberleri geliyor. Ă–lĂźmlere tepkilere ve barÄąĹ&#x; çaÄ&#x;rÄąlarÄąna yanÄąt veren BaĹ&#x;bakan “'SilahlarÄąn bÄąrakÄąlmasÄąnÄą isteyenler varsa bizler, devlet olarak zaten silahlarÄąn bÄąrakÄąldÄąÄ&#x;Äą yerde operasyonlarÄą devam ettirmeyizâ€? dedi. KuĹ&#x;kusuz bu bir TC baĹ&#x;bakanÄą için ileri açĹklama. Ancak ErdoÄ&#x;an’a kim neden gĂźvensin ki? “PKK silah bÄąrakÄąrsa, biz de operasyonlarÄą durdururuzâ€? açĹklamasÄą gazete manĹ&#x;etlerine çĹktÄąÄ&#x;Äą sabah Ä°stanbul’da yine BDP’lilere karĹ&#x;Äą “KCK operasyonuâ€? yapÄąldÄą. SilahlÄą bir eyleme katÄąlmamÄąĹ&#x; 8 bin BDP’li tutukluyken ErdoÄ&#x;an’Ĺn sĂśzĂźne KĂźrtler neden gĂźvensin? BaĹ&#x;bakan piĹ&#x;kince BDP’li milletvekilleri için “yargÄąya talimat verdikâ€? demiĹ&#x;ti. Milletvekili olmadan Ăśnce hakkÄąnda açĹlan BDP Ä°stanbul milletvekili Sebahat Tuncel’e mahkeme 8 yÄąl 9 ay hapis cezasÄą verdi. YurtdÄąĹ&#x;Äąna çĹkÄąĹ&#x;Äą yasaklanan Tuncel, hakkÄąndaki karar YargÄątay tarafÄąndan onanÄąrsa hapse girecek. SeçilmiĹ&#x;lerin Ăźzerine atanmÄąĹ&#x;larÄą, polisleri ve yargĹçlarÄą gĂśnderen ErdoÄ&#x;an’a kim gĂźvenebilir ki? BaĹ&#x;bakanÄąn çaÄ&#x;rÄąsÄąnÄąn gĂźvenilir bulunmasÄą için, Ăśnce hĂźkĂźmetin tutum deÄ&#x;iĹ&#x;tirmesi gerekli. “KCK davalarÄąndaâ€? yargÄąlanan BDP’lilerin KĂźrtçe savunma haklarÄąnÄąn tanÄąnmasÄą gĂźven verebilir. Roboski katliamÄąnÄąn tĂźm sorumlularÄąn açĹÄ&#x;a çĹkarÄąlÄąp yargÄąlanmasÄą KĂźrt halkÄąna gĂźven verebilir. ErdoÄ&#x;an ise gĂźven verici hiçbir adÄąm atmadÄąÄ&#x;Äą gibi diÄ&#x;er hĂźkĂźmet Ăźyeleriyle birlikte BDP’yi hedef alarak KĂźrtlerin kÄązgÄąnlÄąÄ&#x;ÄąnÄą artÄąrÄąyor. Devlet tutum deÄ&#x;iĹ&#x;tirirse silahlar susar. KĂźrt hareketinin liderliÄ&#x;i ve Abdullah Ă–calan bunu defalarca sĂśyledi. Ancak 29 KĂźrt isyanÄąna neden olan devletin tutumu hala deÄ&#x;iĹ&#x;medi. ÇÜzĂźm lafla deÄ&#x;il somut adÄąmlarla gelecek. ErdoÄ&#x;an ve AKP hĂźkĂźmeti, 30 yÄąldÄąr denenmiĹ&#x; ve iflas etmiĹ&#x; baskÄą politikalarÄąnda Äąsrar ettikçe insanlar ĂślĂźyor.

Suriye’de 14 aydÄąr vahĹ&#x;et yaĹ&#x;anÄąyor. Babadan oÄ&#x;la geçen diktatĂśrlĂźk rejimine ayaklanan isyancÄąlar Esad ordusu ve Ăśzel gßçleri tarafÄąndan kanla bastÄąrÄąldÄąktan sonra Ă–zgĂźr Suriye Ordusu’nu kurup rejimle mĂźcadeleye devam ediyorlar. 50 bin insan Auriye ordusu ve gizli polisi tarafÄąndan katledildi. CanlarÄąnÄą kaçĹp kurtarabilen, çoÄ&#x;u çocuk, kadÄąn ve yaĹ&#x;lÄąlar olmak Ăźzere yĂźz binlerce Suriyeli evlerini terk edip baĹ&#x;ka Ăźlkelere sÄąÄ&#x;ÄąndÄą. Bunlardan 80 bini de TĂźrkiye’deki kamplarda barÄąnÄąyor. YaklaĹ&#x;an kÄąĹ&#x;la birlikte sorunlarÄą da artacak. SavaĹ&#x;tan kaçĹp bize sÄąÄ&#x;Äąnan bu insanlara karĹ&#x;Äą acÄąmasÄąz bir karalama kampanyasÄą yĂźrĂźtĂźlĂźyor. Antakya’daki kamptan geceleri çĹkÄąp Suriye’de savaĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą ve geri dĂśndĂźkleri iddiasÄąyla sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlar “sakallÄą terĂśristlerâ€? olarak ilan ediliyor. Esnafa para Ăśdemedikleri, kadÄąnlarÄą taciz ettikleri, Ĺ&#x;ehirde terĂśr estirdikleri iddia ediliyor. Gazetelerde “GĂźneĹ&#x; kremi de istedilerâ€?, “Gelip masaj da yapalÄąm mÄą?â€? gibi kßçßltĂźcĂź baĹ&#x;lÄąklar yer alÄąyor. Bunlar, baĹ&#x;ta Arap ve Ä°slam dĂźĹ&#x;manlÄąÄ&#x;Äą olmak Ăźzere, ÄąrkçĹ kampanyalara dĂśnĂźĹ&#x;Ăźyor. SÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlara karĹ&#x;Äą kÄąĹ&#x;kÄąrtÄącÄą haberler tehlikeli boyutlara ulaĹ&#x;Äąyor.

Haydi dayanÄąĹ&#x;maya! DurDe GiriĹ&#x;imi olarak sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlarÄąn evrensel insan haklarÄąnÄą kullandÄąklarÄąnÄą anlatarak “Suriyeli sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlar kardeĹ&#x;imizdir!â€? kampanyasÄąna start vermiĹ&#x; bulunuyoruz. BasÄąna yollanan bir metnin ardÄąndan imza kampanyasÄąna dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźlen kampanya 6 Ekim’de, Ä°stanbul’da, Suriyeli

   

Suriyeli sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlarÄąn uluslararasÄą haklarÄą tanÄąnsÄąn!

Sen de bir imza ver! TĂźrkçe: http://imza.la/www-durde-org Ä°ngilizce: https://secure.avaaz.org/en/petition/Syrian_refugees_are_our_sisters_and_brothers/ Almanca: http://www.linkswende.org/6005/Petition-Diesyrischen-Fluechtlinge-sind-unsere-Brueder-und-Schwestern Ä°mza kampanyasÄąndaki metinler teknik nedenlerle kÄąsaltÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. DetaylÄą metinler için bkz. www.durde.org dostlarÄąn da aramÄązda olacaÄ&#x;Äą bĂźyĂźk bir tartÄąĹ&#x;ma forumu dĂźzenleyeceÄ&#x;iz. İç savaĹ&#x;Äą bizzat yaĹ&#x;ayÄąp TĂźrkiye’ye sÄąÄ&#x;ÄąnanlarÄąn dilinden Suriye’de neler olup bittiÄ&#x;ini konuĹ&#x;acaÄ&#x;Äąz. SÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlarÄąn evrensel insan haklarÄą ve uluslararasÄą sĂśzleĹ&#x;melerden kaynaklanan temel haklarÄąnÄą kullanmalarÄą için

daha fazla neler yapabileceÄ&#x;imizi tartÄąĹ&#x;acaÄ&#x;Äąz. Sonraki yol haritamÄąza da bĂźyĂźk forumun ardÄąndan hep birlikte karar vereceÄ&#x;iz. Hem tartÄąĹ&#x;malara hem de karar verme sĂźreçlerine katÄąlmak için konuya duyarlÄą herkesi kampanyamÄąza destek vermeye ve açĹk forumumuza davet ediyoruz. Cengiz AlÄ&#x;an

UlusalcÄą CHP’den savaĹ&#x; kÄąĹ&#x;kÄąrtÄącÄąlÄąÄ&#x;Äą KĂźrt sorununun çÜzĂźmĂźnĂź istediÄ&#x;ini sĂśyleyen CHP, cumhuriyet tarihinde bu yolda atÄąlmÄąĹ&#x; en Ăśnemli adÄąmÄą hedef alÄąyor. Devlet ile PKK arasÄąnda Oslo’da gerçekleĹ&#x;en barÄąĹ&#x; gĂśrĂźĹ&#x;melerinin mutabakat metnini Ä°ngiliz istihbaratÄąndan aldÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyleyen CHP, baĹ&#x;bakanÄąn ve hĂźkĂźmetin “anayasal suçâ€? iĹ&#x;lediÄ&#x;i gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. CHP’nin açĹkladÄąÄ&#x;Äą 9 maddelik Oslo mutabakat metninde

savaĹ&#x;an iki tarafÄąn çÜzĂźm için çalÄąĹ&#x;ma kararlÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn altÄą çizilirken diyalog ve mĂźzakerenin esas alÄąndÄąÄ&#x;Äą vurgulanÄąyor. Tutuklu KĂźrt siyasetçilerin serbest bÄąrakÄąlmasÄą, anayasa ve barÄąĹ&#x; konseyleri, Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulmasÄą gibi adÄąmlar atÄąlmasÄą konusunda uzlaĹ&#x;ÄąldÄąÄ&#x;Äą gĂśrĂźlĂźyor. Gerçekten çÜzĂźmden yana olan bir parti, hĂźkĂźmetten “Neden taahhĂźt ettiÄ&#x;in bu adÄąmlarÄą atmadÄąnâ€?, “Neden Oslo sĂźrecini devam ettirmedinâ€? diye hesap sorar. Parti

binalarÄąna “AKP Oslo’ya, CHP Anadolu’yaâ€? pankartlarÄą asan kemalist parti ise savaĹ&#x; kÄąĹ&#x;kÄąrtÄącÄąlÄąÄ&#x;Äą yapÄąyor. Akan kanÄąn durmasÄąnÄą isteyenler MHP’nin “ruh ikiziâ€? olan CHP’ye karĹ&#x;Äą çĹkmalÄą ve Oslo sĂźrecini savunmalÄą. AKP hĂźkĂźmetini KĂźrt hareketiyle yeniden masaya oturmaya, imza attÄąÄ&#x;Äą prokolleri bir an Ăśnce hayata geçirmeye çaÄ&#x;ÄąrmalÄą. UlusalcÄą CHP ise tam tersini yaparak barÄąĹ&#x;çĹl çÜzĂźm giriĹ&#x;imlerini dinamitliyor.

SÄąÄ&#x;Äąnma tĂźm dĂźnyada temel insan haklarÄąndan biri olarak kabul gĂśrmĂźĹ&#x;tĂźr. Ä°nsan HaklarÄą Evrensel Bildirisi sÄąÄ&#x;Äąnma hakkÄąnÄą Ĺ&#x;Ăśyle tanÄąmlar: “Herkesin zulĂźm karĹ&#x;ÄąsÄąnda baĹ&#x;ka Ăźlkelere sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄą ve bu Ăźlkelerce sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄą iĹ&#x;lemi gĂśrme hakkÄą vardÄąrâ€? (Madde 14/1). BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler MĂźlteciler YĂźksek KomiserliÄ&#x;i’nin, 1951 SĂśzleĹ&#x;mesi tanÄąmÄą ile “IrkÄą, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi dĂźĹ&#x;Ăźnceleri nedeniyle zulĂźm gĂśreceÄ&#x;i konusunda haklÄą bir korku taĹ&#x;Äąyan ve bu yĂźzden Ăźlkesinden ayrÄąlan ve korkusu nedeniyle geri dĂśnmeyen veya dĂśnmek istemeyen kiĹ&#x;iâ€? sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄądÄąr. Toplu sÄąÄ&#x;Äąnma, iç savaĹ&#x;lar ve çatÄąĹ&#x;malarda, yoÄ&#x;un baskÄąlarda, bĂźyĂźk afetlerde ortaya çĹkmaktadÄąr. SÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlÄąk hukuksal bir statĂźdĂźr ve sÄąÄ&#x;ÄąnmacÄąlar sÄąÄ&#x;ÄąnÄąlan devletin korumasÄą altÄąna girerler.

28 Ĺžubat gazetecileri hesap verecek ErdoÄ&#x;an’Ĺn karĹ&#x;Äą çĹkmasÄąna raÄ&#x;men 28 Ĺžubat soruĹ&#x;turmasÄą ilerliyor. “Postmodern darbeâ€? bĂźyĂźk oranda medya eliyle gerçekleĹ&#x;tirilmiĹ&#x;ti. 28 Ĺžubat dĂśneminde gazeteler ile cunta arasÄąndaki iliĹ&#x;kiler, talimatla haber yapÄąĹ&#x;larÄą, GĂślcĂźk’te donanma karargahÄąnda ele geçirilen belgelerde gĂśrĂźlmĂźĹ&#x;tĂź. AttÄąklarÄą yalan manĹ&#x;etlerle toplumu bĂślen ve ordunun hĂźkĂźmeti kolayca dĂźĹ&#x;Ăźrmesini saÄ&#x;layan dĂśnemin medya patronlarÄą, gazetecileri ve kĂśĹ&#x;e yazarlarÄą savcÄąlÄąÄ&#x;a çaÄ&#x;rÄąlÄąyor.


list isci

3

Zenginle fakir arasÄąnda ‘8 kat’ uçurum:

Emekçi sĹnĹflara ekonomik bßyßmeden pay yok

Yunanistan’da faĹ&#x;izmin Ăśnlenebilir yĂźkseliĹ&#x;i

Ekonomik bĂźyĂźmenin yĂźzde 8,5 gibi Ăźst bir seviyede seyrettiÄ&#x;i 2011’de TĂźrkiye’de zengin ile fakir arasÄąndaki uçurum 8 kat olarak gerçekleĹ&#x;ti. Ekonomik bĂźyĂźmeden emekçi sÄąnÄąflar pay almadÄąÄ&#x;Äą devletin resmi istatistik kurumu tarafÄąndan açĹklandÄą. TĂźkiye Ä°statik Kurumu (TĂœÄ°K) 2011 Gelir ve YaĹ&#x;am KoĹ&#x;ullarÄą araĹ&#x;tÄąrmalarÄą adaletsizliÄ&#x;i ve eĹ&#x;itsizliÄ&#x;i ortaya koydu: zengin yĂźzde 20 ile en yoksul yĂźzde 20 EnarasÄąnda 8 kat gelir farkÄą var. yĂźzde 16,1 yoksulluk riski altÄąn NĂźfusun da. 2011’de tĂźrkiye ekonomisi yĂźzde 8,5 oranÄąnda bĂźyĂźmĂźĹ&#x;tĂź. TĂźrkiye’nin en bĂźyĂźk 500 Ĺ&#x;irketi 2011’de toplam cirosu yĂźzde 22 oranÄąnda artmÄąĹ&#x;tÄą. hĂźkĂźmetinin ekonomik politikalarÄą sosyal adaletsizlik uçurumunu olduÄ&#x;u gibi AKP korurken holdingler ve bankalar karlarÄąna kar kattÄą.

1 oCAK 2011, Bodrum’da Ăźcretlerini alamayan inĹ&#x;aat iĹ&#x;çilerinin eylemi

12 EylĂźl darbecileri ceplerini bĂśyle doldurmuĹ&#x; 12 EylĂźl mahkemesine verdiÄ&#x;i savunmada, İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine dayanarak vatanÄą “kurtarmakâ€? için darbe yaptÄąklarÄąnÄą sĂśyleyen darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Ĺžahinkaya’nÄąn nasÄąl kendi ceplerini doldurduklarÄą açĹÄ&#x;a çĹktÄą. Ä°Ĺ&#x;ledikleri insanlÄąk suçlarÄą ortada ve toplumun vicdanÄąnda çoktan mahkum edilmiĹ&#x; olan darbeci generaller hala kollanÄąyor! Maliye BakanlÄąÄ&#x;Ĺ’na baÄ&#x;lÄą mĂźfettiĹ&#x;lerden oluĹ&#x;an Mali SuçlarÄą AraĹ&#x;tÄąrma Kurulu (MASAK), darbe davasÄąna bakan mahkemenin isteÄ&#x;i Ăźzerine sanÄąk Evren ve Ĺžahinkaya’nÄąn mal varlÄąklarÄąnÄą inceledi ve bir rapor hazÄąrladÄą: 20 ayrÄą bankada farklÄą hesaplara sahip olan generallerin para miktarÄą o kadar çok ki net olarak hesaplanamadÄą. Cunta liderlerinin hesaplarÄąnÄąn dinamik olduÄ&#x;u, yĂźksek miktarda para transferleri yapÄąldÄąÄ&#x;Äą saptandÄą. AralarÄąnda iĹ&#x;adamlarÄąnÄąn olduÄ&#x;u 5 kiĹ&#x;iye diktatĂśr Kenan Evren’e dĂźzenli Ăśdeme yaptÄąÄ&#x;Äą açĹÄ&#x;a çĹktÄą. Evren ve Ĺžahinkaya’ya ait çok sayÄąda gayrimenkul olduÄ&#x;u gĂśrĂźldĂź. 12 EylĂźl davasÄą baĹ&#x;ladÄąktan kÄąsa sonra darbecilerin hesaplarÄąndan yĂźklĂź miktarda para çekildiÄ&#x;i, tedbir aldÄąklarÄą saptandÄą. 12 EylĂźl anayasa deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;i referandumunda “Yetmez ama

DĂœNYA

Evetâ€? diyenler Ăśne çĹkmasaydÄą, yĂźzde 58 darbecilerin yargÄąlanmasÄąna “evetâ€? demeseydi Evren ve Ĺžahinkaya’nÄąn vurgunlarÄą asla açĹÄ&#x;a çĹkmayacaktÄą.

Hala kollanÄąyorlar 14 EylĂźl’de Ankara’da olan ve 12 EylĂźl davasÄąnÄąn gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź Ankara Adliyesi ĂśnĂźnde protestolarda yer alan DSÄ°P Merkez Komitesi Ăźyesi Meltem Oral Ĺ&#x;unlarÄą sĂśyledi: “Darbeci Evren ve Ĺžahinkaya mutlaka mahkemeye getirilmeliydi. Darbeciler GATA, Adli TÄąp ve A.Ăœ. Hastanesi heyeti tarafÄąndan kollandÄą. SavcÄąda generallerin etrafÄąnda ĂśrĂźlen

MARKSÄ°ZM TARTIĹžMALARI

7-8-9-10 KASIM TAKSÄ°M HÄ°LL OTEL

zÄąrhÄą kabul etti. Bunlar yasalar çiÄ&#x;nenerek yapÄąldÄą. Heyetler mahkeme kararÄąna aykÄąrÄą hareket etti. Mahkeme ise 4 Temmuz’da taraflarla haber vermeden gizli duruĹ&#x;ma yaparak, hangi Ăźniversite hastanesinin rapor hazÄąrlayacaÄ&#x;ÄąnÄą belirledi. Sonuç sanÄąklarÄąn ifadelerinin sesli ve gĂśrĂźntĂźlĂź olarak alÄąnmasÄą kararÄą oldu. 32 yÄąl Ăśnce halka kan kusturan darbeci generaller hala kollanÄąyor. Ă–te yandan 12 EylĂźl duruĹ&#x;malarÄąna darbe karĹ&#x;ÄątlarÄąnÄąn katÄąlÄąmÄą ve ilgisinin dĂźĹ&#x;Ăźk olmasÄą da Kenan Evren’i kollayanlara imkan tanÄąyor. Biz arkasÄąnda durmazsak bu dava ilerlemez.â€?

   için

devrimci ďŹ kirler

KatĹlĹm için 05357718087 - 05557399317 no’lu telefonlarĹ arayabilir ya da

www.marksizm.biz

TERRY EAGLETON 

MISIR, YUNANÄ°STAN, Ä°SPANYA’DAN KONUĹžMACILAR Ă–zgĂźrlĂźkçß solun en geniĹ&#x; tartÄąĹ&#x;ma platformu!

DSiP’e Ăźye ol, dĂźnyayÄą birlikte deÄ&#x;iĹ&#x;tirelim

0531 - 451 62 51 0555 - 637 2450

Yunanistan’da faĹ&#x;ist AltÄąn Ĺžafak partisi, gÜçmenlere ve sosyalistlere yĂśnelik saldÄąrÄąlarÄąnÄą Ĺ&#x;iddetlenerek sĂźrĂźyor. MayÄąs ayÄąnda gerçekleĹ&#x;en seçimlerde yĂźzde 7 alan AltÄąn Ĺžafak’Ĺn 4 ay sonra bugĂźn oylarÄąnÄą yĂźzde 12-14 arasÄąna çĹkardÄąÄ&#x;Äą tahmin ediliyor. FaĹ&#x;istler elde ettikleri seçim baĹ&#x;arÄąsÄąndan sonra ilk iĹ&#x; olarak 24 MayÄąs’ta gÜçmenler için kampanya yapan Sosyalist Ä°Ĺ&#x;çi Partisi (SEK) binasÄąnÄą polislerle birlikte basmaya çalÄąĹ&#x;mÄąĹ&#x;tÄą. 7 Haziran’da bir AltÄąn Ĺžafak milletvekili TV’de KomĂźnist Parti (KKE) sĂśzcĂźsĂźne saldÄąrdÄą. 8 EylĂźl’de Atina yakÄąnÄąndaki Rafina Ĺ&#x;ehrinde dinĂŽ bayram çerçevesinde organize edilen pazarda, bir grup AltÄąn Ĺžafak Ăźyesi, gÜçmen seyyar satÄącÄąlarÄąnÄąn tezgâhlarÄąnÄą kÄąrdÄą. Syntagma MeydanĹ’nda, “sadece YunanlÄąlaraâ€? Ăźcretsiz gÄąda daÄ&#x;ÄątÄąlmasÄą veya “sadece YunanlÄąlardan YunanlÄąlaraâ€? kan baÄ&#x;ÄąĹ&#x; kampanyasÄą gibi “barÄąĹ&#x;çĹlâ€? ÄąrkçĹ eylemler yapan AltÄąn Ĺžafak Ăźyeleri 15 EylĂźl’de Atina’nÄąn merkezinde PakistanlÄą bir gÜçmeninin berber dĂźkkânÄąnÄą bastÄą. Tepki gĂśsteren berberin Yunan mĂźĹ&#x;terisini de bĹçakladÄąlar. Ekonomik krizin etkisini en aÄ&#x;Äąr hissettirdiÄ&#x;i Avrupa Ăźlkesi olan Yunanistan’da gĂźnde yaklaĹ&#x;Äąk 1000 kiĹ&#x;i iĹ&#x;ini kaybederken, iĹ&#x;sizlik % 23.6’ya çĹktÄą. Krizin faturasÄąnÄą gÜçmenlere ve sosyalistlere çĹkartan faĹ&#x;ist parti, derin istikrarsÄązlÄąÄ&#x;Äą Ăśfke duyan Yunanistan orta sÄąnÄąflarÄąndan destek buluyor. TÄąpkÄą Naziler gibi AltÄąn Ĺžafak da bir yandan parlamentoda saygÄąn bir gĂśrĂźnĂźm vermeye çalÄąĹ&#x;Äąrken diÄ&#x;er yandan paramiliter gßçlerle sokaklarÄą kontrol etmeye çalÄąĹ&#x;Äąyor. SYRÄ°ZA AltÄąn Ĺžafak’a karĹ&#x;Äą henĂźz sokaÄ&#x;a çĹkmazken, mecliste AltÄąn Ĺžafak’Ĺ kÄąnayan yumuĹ&#x;ak bildiriyi imzalamayÄą reddeden Yunanistan KomĂźnist Partisi, faĹ&#x;istleri kÄąnamak için somut delil bulunmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą gerekçe gĂśstermiĹ&#x;ti. Devrimci Sosyalistler ise sola ve antifaĹ&#x;ist gßçlere AltÄąn Ĺžafak’Ĺ geriletmek için sokakta birlikte durdurma çaÄ&#x;rÄąsÄą yapÄąyor. DSÄ°P’in kardeĹ&#x; ĂśrgĂźtĂź SEK’in inisiyatifiyle kurulan ve 25 AÄ&#x;ustos’ta Atina’da gÜçmenlerin kitlesel katÄąlÄąmÄąyla 15.000 kiĹ&#x;iyi yĂźrĂźten IrkçĹlÄąÄ&#x;a ve FaĹ&#x;ist Tehdide KarĹ&#x;Äą Hareket (KEERFA) gibi birleĹ&#x;ik cepheler, KKE, SYRÄ°ZA, PASOK gibi partilere oy vermiĹ&#x; milyonlarca iĹ&#x;çiyi faĹ&#x;izme karĹ&#x;Äą birleĹ&#x;tirmenin yolunu gĂśsteriyor.

Ä°slamofobik filme tepkiler ve Devrimci Sosyalistlerin tutumu ABD’li ÄąrkçĹlarÄąn imal ettiÄ&#x;i ve Ăźlkedeki baĹ&#x;kanlÄąk seçimine Cumhuriyetçilerden yana bir mĂźdahale olarak yorumlanan “MĂźslĂźmanlarÄąm Masumiyetiâ€? adlÄą Ä°slamofobik film, OrtadoÄ&#x;u ve Kuzey Afrika’da yaygÄąn gĂśsterilere neden oldu. 11 EylĂźl’de Libya’da ABD bĂźyĂźkelçisi ve 3 elçilik çalÄąĹ&#x;anÄą ĂśldĂźrĂźldĂź. Yemen’de ABD elçiliÄ&#x;i basÄąldÄą. MÄąsÄąr’da da ABD elçiliÄ&#x;ine saldÄąrÄąldÄą. Afganistan’da Taliban NATO ĂźssĂźne girdi. Olaylar Ăźzerine bildiri yayÄąnlayan MÄąsÄąrlÄą Devrimci Sosyalistler Ĺ&#x;u deÄ&#x;erlendirmeyi yaptÄą: “Devrimci Sosyalistler Hareketi, MĂźslĂźman ya da Hristiyan, her tĂźrlĂź dini yer ve sembole karĹ&#x;Äą yapÄąlan saldÄąrÄąlarÄą kÄąnadÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirtir. Bunlar mezhepçi eÄ&#x;ilimleri ve kutuplaĹ&#x;mayÄą derinleĹ&#x;tiriyor, iĹ&#x;çi ve kĂśylĂź kitlelerinin çoÄ&#x;unluÄ&#x;unun, yoksullarÄąn ve ezilenlerin saflarÄąnÄą bĂślĂźyor. Bu tĂźr saldÄąrÄąlar kitle mĂźcadelesini, birliÄ&#x;i, milyonlarca insanÄąn kaderini elini tutan sĂśmĂźrĂźcĂźler ve bankerler çetesine karĹ&#x;Äą bilincin geliĹ&#x;mesini ve Ăśz ĂśrgĂźtlenmeyi zayÄąflatÄąyor. Biz aynÄą zamanda Arap devrimlerinin gerçek savaĹ&#x;ÄąnÄąn diÄ&#x;er kĂźltĂźrlere ya da ifade ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;Ăźne deÄ&#x;il, ABD emperyalizmine karĹ&#x;Äą olduÄ&#x;unu vurguluyoruz. Bu savaĹ&#x;Äąn kazanÄąlmasÄąnÄąn tek yolu tĂźm halklarÄąn, iĹ&#x;çilerin ve ezilenlerin içeride ve dÄąĹ&#x;arÄądaki sĂśmĂźrĂźcĂźlere karĹ&#x;Äą devrimci mĂźcadelelerinin bĂźyĂźmesidir. ABD emperyalizmine karĹ&#x;Äą olan bu savaĹ&#x; bir “medeniyetler çatÄąĹ&#x;masÄąâ€? sorununa indirgenemez. Kßçßk bir grubun Libya, MÄąsÄąr ve Yemen’deki ABD elçiliklerine ve Ăźslerine yĂśnelik Ĺ&#x;iddeti de, baÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąk ve ulusal ĂśzgĂźrlĂźk için sĂźrdĂźrĂźlen aĹ&#x;aÄ&#x;Äądan kitlesel mĂźcadelenin yerine ikame edilemez.â€?


sosyalist isci

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Mobbinge karşı omuz omuza! Mobbinge Son Kampanyası, farklı sektörlerden sendikalı ve sendikasız işçilerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Çalışma yaşamını derinden etkileyen ve neoliberalizmin gelişmesiyle giderek yaygınlaşan mobbinge karşı işyeri eksenli mücadeleyi temel alan ve geniş bir işçi ağı haline gelmeyi hedefleyen kampanya, kurulduğu günden bu yana geçen 4 ay içerisinde bir konferans ve iki basın açıklaması düzenledi. Kampanyanın kış programı oldukça yoğun. 15 Ekim’de mobbingci Heinrich Böll Stiftung’a karşı bir basın açıklaması düzenlenecek. İMO’ya karşı direnişini sürdüren Cansel Malatyalı’ya dayanışma ziyareti gerçekleştirilecek. Kasım ayında ise Galatasay’dan Taksim’e milletvekillerinin, kampanya imzacılarının ve aktivistlerin katılımıyla bir yürüyüş yapılacak. Mobbing, yani Türkçe karşılığıyla bezdiri, iş yaşamında sanılandan çok daha yaygın. Bu konuda henüz yeterli bir farkındalık ve mücadele deneyimi oluşmadığı için birçok mobbing vakası ortaya çıkmıyor. Özel sektörde ise, güvencesizlikten dolayı çoğu mobbing vakası, çalışanın işini kaybetmesiyle sonuçlanıyor.Mobbinge Son kampanyası 14 Eylül’de İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü’nde protesto gösterisi yaptı. BES işyeri temsilcisi Sibel Yüksel’i taciz eden çalışana sadece kınama cezası veren İŞKUR, tacize uğrayan kadın çalışanını sesiz kalmadığı için sürgünle cezalandırmıştı. Mobbinge Son aktivistleri İŞKUR’u Sibel Yüksel hakkındaki kararını geri almaya ve tacizcileri korumamaya çağırdı.

SES’in yayınladı ğıEnbirsonraporda, sağlık

sektöründe hemşirelerin yüzde 86’sının mobbinge maruz kaldığı ortaya kondu. Sağlıkta uygulanan performansa dayalı sistem mobbing vakalarını arttırıyor. Türkiye’de açılmış 10 binden fazla mobbing

davası var. Boşanmadan sonra

açılan en çok dava, mobbing davası. Mobbinge kontrolün az olduğu bütün işkolların-

da, özellikle sivil toplum örgütleri, üniversiteler, liseler gibi yerlerde sıkça rastlanıyor. Türkiye’de kazanılan ilk mobbing davası TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası’na karşı kazanıldı. İnşaat

Mühendisleri Odası’nda mobbinge maruz kalıp, performans nedeniyle işten atılan Cansel Malatyalı’nın direnişi, TMMOB’nin saldırganlığına rağmen sürüyor.

İletişim ve katılım için: 0 555 423 74 07 www.mobbingeson.org

Irkçı Trabzon Valisi görevden alınsın!

Halkın onayı olmadan HES yapılamaz Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam beldesinde hidro elektirik santrali (HES) inşaatını basan aktivistler 2 inşaat aracını yaktı. Trabzon Valisi ırkçılık yaparak ''Bunlar zaten Rum dölü bu yüzden istemiyorlar HES'i” dedi. Vali ırkçılıkla Trabzon halkını bölmeye çalışırken sadece HES’lerin üçte ikisinin yapıldığı Karadeniz’de değil her yerde halk HES’leri istemiyor. HES nedir? HES teknik olarak; akarsuyun önüne bir regülatör inşa edilerek suyun belli bir bölümünün kanal, tünel ya da borulara alınması, uygun yükseklik elde edilinceye kadar taşınması, dik bir yamaçtan dere yatağı tabanında kurulu ve elektrik üretmek için tasarlanmış değişik tipteki türbinlere düşürülmesi ve bu türbinlerin dönmesi ile de suyun kinetik enerjisinin elektrik

enerjisine çevrilmesine dönük elektromekanik teçhizatın kurulu olduğu yapılardır. Türkiye'de kaç HES var, kaç tane daha yapılmak isteniyor? Her gün yeni bir HES inşasına başladığı ya da tamamlandığı için rakamlar hızla değişmekle birlikte 205 adeti işletmede, 514 adeti inşa halinde ve il Etüt, Mastır Plan, Planlama ve Kati Projesi hazır olan 1222 adet olmak üzere yaklaşık 2000 civarında küçük orta büyük, 10.000 civarında ise mikro hidroelektrik santral için proje oluşturulmuş durumda. 2000 civarı ortabüyük ölçekteki HES’in inşasının 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Karadeniz'de halk neden HES istemiyor? Planlanan bütün HES’lerin yapılması durumunda ortalama bir hesapla 10.000 km

boyunca nehirlerin suları doğal ortamlarından alınacak; kanal, boru ya da tünellerin içinde akacak. Bu projelerin ağırlıklı kısmı da Karadeniz bölgesinde yapılıyor. Yaklaşık 300 km mesafeli GiresunArtvin arasına 660 adet HES yapılmak istenmekte. Bu bölgede yer alan her dereye ortalama 10 adet HES düşmekte. İşte bu tablo karşısında Karadeniz insanı ayaklanmış durumda. Bu projelerin hayata geçirilmesi ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımlara yol açacaktır. Akarsular kendi yataklarında akamadığı zaman suya bağlı tüm ekosistemler ve doğal olarak insanların yaşam alanları, kültürleri de yok olacaktır. İklim değişecek, biyoçeşitlilik azalacak, insanların geçim kaynakları, yaşam alanları yok olacak. Karadeniz’de HES’lere hayır diyenler bugün sadece kendi

yaşam alanlarını savunmuyorlar aynı zamanda çok az miktarda kalan el değmemiş biyosfer rezerv alanı Machael gibi ya da biyoçeşitlilik açısından nadir bölgelerin tahrip olmasına karşıda mücadele ediyorlar. Biz ne öneriyoruz? Suların kendi doğal ortamlarında akması önemlidir. Sular kaynağından denizlere ulaştığı süre içinde insanlar ve tüm canlılar için yaşamın taşıyıcısıdır. Bugün yaşamı sekteye uğratan her bir vadiye, her bir dereye HES inşa etmek kabul edilemez. Havza planlaması yapılmayan, ekolojik etkileri bütünlükçü olarak değerlendirilmeyen, bölge halkının onayı alınmayan HES’lerin yapımından vazgeçilmelidir. Irkçılık yapan, kardeş Rum halkınıdüşmanmış gibi gösteren Tabzon valisi Recep Kızılcık derhal görevden alınsın!

SORU

CEVAP

İşçilerin bölünmüşlüğü nasıl aşılır? Sınıf mücadelesi saf bir işçi-burjuva mücadelesi olarak gerçekleşmiyor. İşçi sınıfı, hem bir dizi toplumsal sınıfla çevrelenmiş durumda olduğu için bu sınıfların fikirleri, alışkanlıkları tarafından kuşatılmıştır hem de kendi içinde bir dizi gerçek bölünme nedeniyle egemen sınıfın fikirlerine açık bir halde sınıf şekillenmesini sürdürür. İşçi sınıfının yaşadığı bölünmelerin her biri, sınıf bilincinin gelişmesinde anahtar bir role sahip olan kolektif dayanışmanın ve mücadelenin örülmesine engel olur. Bu yüzden, sadece genel mücadele değil, en küçük, en önemsiz gibi görünen her bir mücadele konusunun işçi sınıfının birliğinin sağlanması ve kolektif dayanışmasının örülmesi, diğer bir deyişle egemen sınıfın egemen fikirlerinde gedikler açması çok önemlidir. İster ekonomik bir talep olsun, isterse bir işyeri sorununun çözümü için ya da genel siyasal alandaki demokratik bir talep olsun, işçileri harekete geçiren her talep, mücadele eden insanların kendi güçlerinin farkına varmasına yardımcı olacağı gibi, güçsüzlüklerinin kaynağı hakkında da daha net fikirler edinmelerini sağlayacağı için bir milyon bildiri okumaktan daha kıymetlidir. Ama taleplerin önemi kadar, kazanmak için mücadele etmek de önemlidir. Soyut, ulaşılamaz, sözde keskin, işçilerin günlük ve dönemsel ekonomik ya da siyasi ihtiyaçlarını küçümseyen talepler kadar, her somut mücadeleye başka alanlardan talepleri dikte etmek de harekete ve işçi sınıfının kendi eyleminden öğrenme yeteneğine vurulacak en önemli darbedir. Küçümsennse de her somut talebin kazanılması, kazanmak için mücadele eden işçilerin birleşik gücünün ürünü olduğu sürece, sınıf hareketini her düzeyde bir adım daha ileriye taşıma ve işçilerin arasındaki sayısız bölünmüşlüğü aşma potansiyeli taşır. Egemen sınıfın fikirlerinin etkisini dağıtacak politik zemini sağlar.

444  
444  
Advertisement