Page 9

Mart-Nisan 2014 / Sosyalist Dayanışma

8 Mart’ta Kadınlar Meydanlardaydı

Her Yer İMECEDayanma, olsun! Katlanma, Değiştir

K

adıköy’deki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi yağmura ve soğuğa rağmen binlerce kadının katıldığı, renkli, coşkulu ve kitlesel bir miting oldu. Şarkılar, türküler söylendi, halay çekildi. Kadınlar defleri ve bendirleriyle ritim tuttular. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu tarafından düzenlenen miting için binlerce kadın, saat 12’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önün-

ve halay çekerek coşkulu bir şekilde Kadıköy Rıhtım Meydanı’na yürüdü. Aynı zamanda “Şiddete, homofobiye, transfobiye” karşı düdüklerle, ıslıklarla ses çıkardı. İmeceli kadınlar yine taleplerini ve isyanlarını dile getiren lolipopları ile alanlardaydı. “ Dayanma, Katlanma, Değiştir Her Yer İmece Olsun” pankartının arkasında “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş” pankartını taşıdılar. Marakaslarla

lük için yürüyoruz’’ şiarıyla miting düzenledi. Üniversiteli İmeceli Kadınlar da ‘’Evde, kampüste, sokakta, barikatta, kadın isyanı büyüyor, kadınların imecesi yürüyor’’ yazan pankartla eyleme katıldı. Saat 13.00’de Kurtuluş Parkı’nda toplanan kitle 14.00’de yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca sık sık ‘’Yaşasın kadın dayanışması, Yaşasın örgütlü mücadelemiz, Ya adalet ya kıyamet , Mutfaktaki tencere kimin umurunda, bu dünyanın yükü benim sırtımda’’ sloganları atıldı. Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’ne gelince saygı duruşunda bulunuldu ve Ankara Kadın Platformu adına hem Türkçe hem de Kürtçe olarak basın açıklaması okundu. Basın açıklamasında her geçen gün artan kadın katliamlarına dikkat çekildi ve mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Esenyurt’da: “Kadınlar El Ele Örgütlü Mücadeleye”

de toplandı. En önde 8 Mart Kadın Platformu’nun “Kadınız isyandayız. Kurtuluşumuz ve özgürlüğümüz için alanlardayız” pankartı taşınırken, ardından platformu oluşturan kadın örgütleri kendi pankartlarıyla yer aldı. Mitingin en kitlesel ve renkli kortejini Demokratik Özgür Kadın Hareketi oluşturdu. HDP/HDK Kadın Meclisi, “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz, irademiz bizimdir” pankartı açtı. HDP’nin İstanbul’da 39 kadın belediye eşbaşkan adayı da mitinge katıldı. HDK bileşenlerinin kortejlerinde HDP flamaları ve HDP Kadın Meclisinin “Eşit temsiliyet” dövizleri ve farklı dillerde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” yazılı pankart taşındı. Pek çok kortejde slogan ve pankartlarda kadın isyanı vurgusu yapılırken, Gezi direnişi de kırmızılı kadının fotoğrafıyla yansıdı. Ritm aletleri çalan kadınlar, dans ederek

ritim tutup, sloganlarını haykırdılar. Platform Gezi isyanına değinilirken, kadınların “AKP’nin kadın düşmanı politikalarına karşı sokakları terk etmeyecekleri” ifade edildi. Bildiride her ilçede yeterli sığınak, parasız sağlık ve psikolojik danışma hizmeti veren kadın dayanışma merkezleri ihtiyacı, çocuk yaşta evlilikler, barış süreci, güvencesiz çalışma, kadınların sosyal güvence ve emeklilik hakkı, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler gibi konulara değinildi. Daha sonra Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı ve HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel birer konuşma yaptı.

Esenyurt Kadın Platformu tarafından 6 Mart Perşembe günü Bulut Durağında buluşarak Esenyurt Cumhuriyet Meydanına Yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan kadınlar 9 Mart Kadıköy mitingine çağrı yaparak eylemlerine son verdiler.

İşçileri Sendikası tarafından, Fomara meydanından Kent Meydanına kadar 8 Mart yürüyüşü gerçekleştirildi, meydanda bir basın açıklaması okundu. BATİS ve BAMİS’li kadın üyeler “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mücadelemiz” pankartını taşırken Ev İşçileri Sendikası “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş” pankartıyla yürüdü. Kadınlar yol boyunca sloganlarla taleplerini haykırdılar.

Antalya’da: “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş”

Antalya Kadın Platformunun düzenlediği 8 Mart Mitingine İmece Ev İşçileri Sendikası olarak 8 Mart Günü Aydın Kanza Parkında “Ev işçilerine yasal satatü”,”Cama Çıkma Cama Çıkarma” yazılı dövizler açarak Cumhuriyet meydanına yürüyüşe katılım sağlandı. 8 Mart Akşamı Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği ‘Feminist Gece Yürüyüşünde’ yer alan İmece Ev İşçileri Sendikası 9 Mart Pazar Günü Antalya HDP’nin organize ettiği mitinge “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş” yazılı pankart açarak mitinge katılım sağladılar.

Bursa’da: ‘‘Yaşasın Emekçi Kadınların Örgütlü Mücadelesi’’

BATİS-BAMİS ve İMECE Ev

Ankara’da Kadınlar Alanlardaydı

Ankara’da kadınlar ‘’Tacize, tecavüze, kadın katliamlarına, erkek egemenliğine karşı barış ve özgür-

9

Profile for Sosyalist Dayanışma

Sosyalist Dayanışma Dergisi Mart-Nisan 2014 26. Sayı  

www.sodap.org

Sosyalist Dayanışma Dergisi Mart-Nisan 2014 26. Sayı  

www.sodap.org

Advertisement