Page 26

Sosyalist Dayanışma / Ağustos 2012

HALK İÇİN EĞİTİM AKP’YLE OLMAZ! M. BÜYÜKKARABACAK

Erken yönlendirme sistemi, vasıflı-vasıfsız işgücü ayrımını yeniden üretme amacı gütmektedir. Toplumun alt sınıfları hızlıca en kestirmeden kendi kaderlerine doğru yönlendirilmekte, insanlık tarihinin birikimiyle buluşabilecekleri çok yönlü ve nitelikli bir eğitim sürecinden mahrum bırakılmaktadırlar.

26

İ

insanı, hem şair, hem de balıkçı olabilen tüm potansiyellerini ortaya çıkarabildiği bir hayata sahip olabilmesidir.

Kendini gerçekleştirmeyi başarmak, ilk bakışta idealist bir kavrammış gibi gözükmesine rağmen aslında Marksizmin insanlık için hedef tahtasına koyduğu gerçek amaçtır. İnsan çok yönlü, gelişmeye çok açık, üretim yapabilen tek canlıdır.

Günümüzde böylesi bir “çok yönlü yaşama hakkı” sadece zenginlere sunulmaktadır. Para babaları ve üst orta sınıflar, çocuklarını laboratuardan çıkıp ata binebildikleri, koroda şarkı söyleyip yabancı dilde şiir yazabildikleri okullarda okutmak için senede 35-40 bin lirayı gözden çıkarabilmektedirler. Yoksulların kaderine ise hayatta günde 12 saat çalışmaktan başka hiçbir şanslarının olmadığı okullarda okuma zorunluluğu düşmektedir. Eğitim sistemimiz insanın

nsanın kurtuluşunun gerçek anlamı nedir? Kurtuluş salt sömürü ilişkilerinin bütünüyle ortadan kaldırılması olarak tanımlanamaz. Esas kurtuluş, insanın, tüm potansiyellerini su yüzüne çıkarabileceği şekilde, hayat ile tek boyutlu değil çok yönlü bir üretim ilişkisi içine girerek kendini gerçekleştirmeyi başarması ile mümkün olur.

İnsanın çok yönlü üretim süreci yerine kendisini egemen düzenin, var olan üretim ilişkilerinin zoruyla sınırlı bir çerçeveye hapsetmesi, kendisini salt bit makinenin küçük bir çarkı olarak yaşamak zorunda kalması aslında tüm adaletsizliklerin belki de en büyüğüdür. Çok yönlü üretim sürecinden kastettiğimiz, insanın üretim sürecinin tek bir noktasına sıkışmış, tek boyutlu bir varlık, bir tornavida olarak kurgulanması yerine hem bilim

güzel olan hiçbir şeyi hak etmediğini düşünen milyonlarca insan yaratma konusunda üst seviyede başarılıdır. Çocuklar eğitimin ilk basamaklarından itibaren başarılı ve başarısız olarak kodlanır. Başarısız olanlar, başarısız öğrencilerin okulu olarak kabul edilen, dolayısıyla ne öğrencilerinin ne de öğretmenlerinin mutlu olduğu okullarda eğitim almaya mahkûm edilirler.

Kapitalizm İnsana Karşıdır!

Kapitalizm, işbölümünün her geçen gün daha da derinleştiği şu günlerde eğitimi, insanları daha da tek boyutlu hale getirmenin bir yolu olarak değerlendiriyor. İşçi sınıfı içindeki yarılmanın bir yansıması olarak nitelikli ve niteliksiz işgücü ayrımına göre eğitim de yeniden yapılandırılıyor. Zengin okullarında özgüvenli, yaratıcı düşünebilen, dünyadaki bilgi rezervlerinden yararlanabilen öğrenciler yetiştirilirken, ortaöğretimde daha fazla öğrenci mesleki eğitime doğru yönlendiriliyor. Üstelik bu yönlendirme de 9 yaş gibi çocuğun kendi yetenekleri ile ilgili yeterli bir farkındalık geliştiremediği bir döneme çekilmek isteniyor. 4+4+4 yasası eğitimin dini içeriğinin yoğunlaştırılması, Türkiye’nin daha çok Ortadoğulaştırılması gibi bir amaca sahipken patronların daha ucuza sömürebilecekleri, kendisini sadece tek bir işte çalışabilecek biçimde kurgulamış tek boyutlu işçiler yetiştirmek hedefini de gütmektedir. Bu kadar erken bir mesleki yönlendirme Avrupa’da sadece Almanya-Avusturya’da uygulanmaktadır. Almanya’da temel eğitim 4 yıl olarak uygulanmakta, dördüncü sınıfın ardından öğrenciler Gymnasium, Realschule, Hauptschule arasında tercih yapmaya zorlanmaktadırlar. En başarısız öğrencilerin, vasıfsız, düşük ücretli işgücü olarak yetiştirildikleri Hauptschule öğrencilerinin %60’dan fazlasını göçmen çocukları oluşturmaktadır. Erken yönlendirme sistemi, vasıflı-vasıfsız işgücü ayrımını yeniden üretme amacı gütmektedir. Toplumun alt sınıfları hızlıca en kestirmeden kendi kaderlerine doğru yönlendirilmekte,

Profile for Sosyalist Dayanışma

Sosyalist Dayanışma Dergisi Ağustos 2012 14. Sayı  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.sodap.org & www.twitter.com/sodap74 & www.facebook.com/sodap

Sosyalist Dayanışma Dergisi Ağustos 2012 14. Sayı  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.sodap.org & www.twitter.com/sodap74 & www.facebook.com/sodap

Advertisement