Page 1

Grundforløbet er den indledende del af erhvervsuddannelsernes indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik

På grundforløbet:   

får du kendskab til arbejdet med børn, unge og ældre samt de arbejdspladser, hvor dette arbejde udføres. bliver du forberedt til uddannelse inden for børne- unge – og ældreområdet. får du mulighed for at blive afklaret, hvorvidt det er uddannelse indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige område, der tiltaler dig.

Varighed: Et grundforløb kan have en varighed fra 10 – 60 uger. Grundforløbet planlægges individuelt med udgangspunkt i grundforløbspakker (se side 2). Med vejledning vil det være muligt for dig at ændre varigheden af dit forløb undervejs.

Ordinære grundforløb: Der udbydes ordinære forløb på 20 uger, hvoraf det ene retter sig mod social- og sundhedsuddannelsen og det andet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Disse forløb er for dig, der er afklaret i dit uddannelsesvalg.

Grundforløbspakker Der er flere valgmuligheder, når du vil følge et grundforløb. Vi kalder dem ”grundforløbspakker”. Du kan vælge mellem forskellige grundforløbspakker, som tager højde for dine særlige behov og ønsker. Når du kommer til den indledende informationsdag på skolen, vil du sammen med en grundforløbslærer udvælge den grundforløbspakke, der er bedst for dig.

Fælles for alle grundforløbspakkerne er, at:     

de giver dig mulighed for at søge ind på hovedforløbene til sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistent uddannelse de giver dig mulighed for en anden vej til en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut. du får undervisning i menneskets udvikling, kommunikation & samarbejde, sundhed & livsstil, arbejdsmiljø, det at være en del af arbejdslivet, dansk, førstehjælp & brandbekæmpelse du får evt. tilbud om fagrelevant praktikforløb i en kommune du afslutter grundforløbet med et selvvalgt projekt om enten børn, unge eller ældre mennesker

1


Grundforløbspakker:

1. Grundforløbspakke 10 uger: Er et intensivt forløb, der kræver at du har stor motivation og ansvarlighed overfor egen uddannelse, der vil være en del selvstændigt arbejde med dele af pensum. Er for dig, som har været rigtig glad for at gå i skole og klarer dig rigtig godt både fagligt og socialt. Du vil gerne bidrage positivt til det sociale liv i klassen. Du ved, hvad du vil bruge grundforløbet til – er helt afklaret ift. den uddannelse, du vil søge.

2. Grundforløbspakke 20 uger: Det er det, vi kalder et ordinært forløb. Er for dig, der er motiveret for læring og kan lide varieret undervisning. Du kan følge undervisningen uden forbehold og er god til at bevare koncentrationen. Du vil gerne bidrage positivt til det sociale liv klassen. Du har en fornemmelse af hvilken uddannelse, du vil søge efterfølgende.

3. Grundforløbspakke 40 uger: Er til dig, der har brug for god tid til læring og kan lide varieret undervisning. Måske har du behov for læsevejledning eller anden støtte i forbindelse med læringsprocessen. Du vil gerne bidrage positivt til det sociale liv i klassen. Du har mulighed for et lidt længere praktikforløb samt målrettet støtte og vejledning, så du lærer og udvikler dig bedst muligt.

4. Grundforløbspakke Ekstra dansk & kulturforståelse 40 uger: Er til dig, der kommer med en anden etnisk baggrund. Du har behov for at lære mere om det danske sprog samt træne sproget - både mundtligt og skriftligt. Du vil gerne lære mere om den danske kultur og blive en del af den danske kultur. Du vil gerne bidrage positivt til det sociale liv i klassen. Vi anbefaler minimum 40 ugers forløb, så du får god tid til at arbejde med de faglige, sproglige og kulturelle sammenhænge. 2

Grundforloebspakkerne SOSU Syd  

beskrivelse af grundforloebspakkerne for SOSU grunduddannelsen på SOSU Syd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you