Page 1

Social- og Sundhedsskolen Syd

Generelle oplysninger til optagelse på Grundforløb Tak for din interesse for uddannelsen.

Skolen

Social- og Sundhedsskolen Syd ligger i Aabenraa.

Om grundforløbet

Der begynder hold 3 gange årligt: uge 6, 32 og 43. Uddannelsen består af 20 ugers skoleundervisning. Der kan være korterevarende praktikperioder/ besøg. Det er muligt at forlænge grundforløbet med op til 20 uger. Det kan ske, hvis du ønsker at prøve at arbejde indenfor området før du beslutter dig for, om du ønsker at fortsætte i social- og sundhedsuddannelserne. Det kan også være fordi, du ønsker at forbedre dine karakterer i et eller flere af henholdsvis områdefag eller grundfag:

Fag på grundforløbet Områdefag:

Efter grundforløbet

Sundhedsfag Grundfag: Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitetsfag

Dansk Naturfag

Ønsker du at fortsætte på social – og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse, skal du sende en ny ansøgning. Når du har gennemført grundforløbet tilfredsstillende, er du kvalificeret til optagelse, men du kan ikke automatisk regne med, at du kan gå direkte videre på den ønskede uddannelse. Der optages nemlig ikke flere elever, end der er praktikpladser til. Hvis der er for mange ansøgere, vil du, hvis du ønsker det, blive sat på en venteliste. Du kan da sammen med din kontaktlærer drøfte, hvordan du bedst udnytter tiden indtil næste optagerunde. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der kun er meget få praktikpladser på den pædagogiske assistentuddannelse, og at der kun er optag til denne uddannelse hvert ½ år.

Transport

Du er som elev på Grundforløbet berettiget til et transporttilskud mellem bopæl og skolen, hvis udgiften til transport overstiger 260,00 kr. pr. måned. Ordningen administreres af Amtet. Yderlige oplysninger kan fås på skolen.

SU

Som elev på Grundforløbet har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er fyldt 18 år eller fylder det i uddannelsesforløbet.

03-11-2011 http://www.sosu-syd.dk/uploads/GF_-generelle_oplysninger(3).doc


Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning.

Ansøgningsfrister

Til optag i uge 6 er ansøgningsfristen fredag i uge 48. Til optag i uge 32 er ansøgningsfristen fredag i uge 12. Til optag i uge 43 er ansøgningsfristen fredag i uge 36.

Ansøgningen sendes til: Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa

Svar på ansøgning

Vedrørende ansøgningsskema

Skolen modtager løbende ansøgninger, men ansøgninger bliver kun behandlet 3 gange om året. Ansøgninger til uddannelsesstart i uge 6 får svar senest uge 50. Ansøgninger til uddannelsesstart i uge 32 får svar senest uge 15. Ansøgninger til uddannelsesstart i uge 43 får svar senest uge 39. Du får ikke brev fra skolen, om at skolen har modtaget din ansøgning.

Det er vigtigt, at du svarer på alt, vedlægger fotokopier af de ønskede dokumenter og underskriver som angivet på ansøgningen. Skolens uddannelsesvejledere kan kontaktes for nærmere oplysninger.

03-11-2011 http://www.sosu-syd.dk/uploads/GF_-generelle_oplysninger(3).doc

Optagelse paa grundforlobet  

Optagelse paa grundforlobet paa SOSU Syd

Optagelse paa grundforlobet  

Optagelse paa grundforlobet paa SOSU Syd

Advertisement