Page 86

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 35.

Järjestöjen talouden riskit. Toimiala*

Onko järjestön talouden kannalta erityisen suuria riskitekijöitä Kyllä

Ei

%

%

n

Kansanterveysjärjestöt

44

56

41

Lastensuojelujärjestöt

67

33

12

Vanhusjärjestöt

63

37

8

Vammaisjärjestöt

46

54

13

Päihdejärjestöt

55

45

11

Kaikki järjestöt

49

51

93

Alle 500 000 euroa

36

64

22

500 000–5 miljoonaa

49

51

45

Enemmän kuin 5 miljoonaa

70

30

20

Talousarvion menojen loppusumma v. 2016

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois nuorisokasvatusjärjestöt ja lomajärjestöt, joita on kysymykseen vastanneissa alle kahdeksan. Kaikki järjestöt -rivillä ne on laskettu mukaan.

sa joitakin erityisen suuria riskitekijöitä. Muita yleisemmin taloudellisia riskitekijöitä toiminnalleen arvioivat lastensuojelu- ja vanhusjärjestöt sekä taloudeltaan suurimmat järjestöt (taulukko 35). Vaikka taloudellisia riskejä arvioidaan olevan, niitä toiminnassaan tunnistavia järjestöjä on nyt kuitenkin hieman edellisvuosia vähemmän. Vuonna 2014 peräti 61 prosenttia, eli 12 prosenttiyksikköä tämän vuotista enemmän näki suuria uhkia taloutensa kannalta (Järjestöbarometri 2014). Järjestöjen taloudelliset riskit liittyvät vastaajien mukaan esimerkiksi kapeaan rahoituspohjaan, avustusten supistumiseen, rahapeliyhteisöjen fuusioon, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja palveluntuottajilla kilpailutuksiin ja niissä pärjäämiseen. ”Vain yksi rahoittaja, liian kapea rahoituspohja.”

”Yleiskulujen rahoitus, vähentynyt 40 % vuodesta 2014.” ”Julkisen tuen jatkuva väheneminen.” ”Mitä tuo tullessaan rahapeliyhtiöiden yhdistäminen liiton saamiin avustuksiin.” ”Yleinen taantuma […].”. ”Kelan kilpailutuksessa pärjääminen.” Järjestöjen henkilöstö Järjestöbarometrikyselyyn vastanneissa valtakunnallisissa järjestöissä oli vuoden 2016 alussa yhteensä runsaat 3 500 työntekijää. Keskimäärin (mediaani) yhdessä järjestössä oli 12 työntekijää. Henkilöstömäärät vaihtelevat suuresti, sillä järjestöissä oli palkattua henkilöstöä vähimmillään yksi ja enimmillään 800 henkilöä. 44 prosentissa järjestöistä työskenteli alle kymmenen työntekijää. 15 prosentissa heitä oli vähintään 50 ja viidessä prosentissa vähintään sata. Eri toimialoista vammaisjärjestöt ovat henkilöstömäärältään muita suurempia,

85

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement