Page 74

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0%

20 %

Voimakas

40 %

Kohtalainen

60 %

80 %

100 %

Vähäinen / ei muutosta

KUVIO 11. Valtakunnallisten järjestöjen (n=80–110) muutostilanne vuosina 2006–2016.

2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0

20

Laajentaminen

40

Pysyminen ennallaan

60

80

Supistaminen

KUVIO 12. Valtakunnallisten järjestöjen (n=79–112) toiminnan muutosuunnat vuosina 2006–2016.

100

73

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement