Page 58

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 27.

Yhdistysten arvio taloudellisen tilanteensa muutoksesta vuoden kuluessa. Yhdistykset, jotka arvioivat taloudellisen tilanteensa Paranevan

Pysyvän ennallaan

Huononevan

%

%

%

n

yleis- ja monialayhdistykset

7

82

11

89

potilasyhdistykset

11

71

17

161

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset

mielenterveysyhdistykset

20

50

30

50

työttömien yhdistykset

38

38

23

13

lastensuojelun yleisyhdistykset

7

84

9

69

sijaishuoltoyhdistykset

9

73

18

11

vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset

16

60

24

79

eläkeläisyhdistykset

8

73

19

305

6

66

28

68

aistivammayhdistykset

5

72

23

39

kehitysvammayhdistykset

17

70

13

23

14

69

17

42

10

70

19

961

Lastensuojeluyhdistykset

Vanhusyhdistykset

Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset

Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen. Kaikki yhdistykset -rivillä ne on laskettu mukaan.

Maltillinen varojen käyttö.” ”Olemme nuukia ja osaamme elää suu säkkiä myöden, mutta olemme myös hyviä varainhankkijoita.” ”Jäsenmäärän lisääntyminen, tuloja jäsenmaksuista, tilaisuuksien kahvikassan ja arpajaistulojen kasvu.” ”Olemme pari kertaa saaneet lahjoituksina jäsenen synt.pv.lahjat tilille.” ”Yhdistyksen saamat vuokratulot testamenttilahjoituksena saadusta asunto-osakkeesta.” ”Palvelujen myynnin kasvu.”

Heikon tai heikkenevän taloustilanteen taustalla on vastaavasti avustusten pieneneminen, jäsenmaksujen ja työllistämismäärärahojen väheneminen sekä oman varainhankinnan riittämättömyys. Taloutta kuormittavat kasvavat kulut, mm. tilamaksut, ja palveluja tuottavilla yhdistyksillä niiden ostojen väheneminen kunnissa. ”Jäsenkato jatkuu, julkinen avustus pienenee, omia tulonhankintateitä ei ole käytössä.”

57

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste