Page 55

54

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 24.

Kuntien toiminta-avustusten muutos 2014–2015. Yhdistykset, joiden toiminta-avustus on Kasvanut

Pysynyt ennallaan

Vähentynyt

Loppunut

%

%

%

%

n

yleis- ja monialayhdistykset

10

66

17

7

29

potilasyhdistykset

10

59

24

6

96

mielenterveysyhdistykset

9

64

18

9

33

työttömien yhdistykset

20

70

10

-

10

14

43

39

4

44

vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset

18

54

21

7

28

eläkeläisyhdistykset

10

56

27

7

210

invalidiyhdistykset

8

60

32

-

53

aistivammayhdistykset

13

30

44

13

23

kehitysvammayhdistykset

8

54

31

8

13

11

42

39

8

26

11

55

28

6

579

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset

Lastensuojeluyhdistykset lastensuojelun yleisyhdistykset Vanhusyhdistykset

Vammaisyhdistykset

Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen. Kaikki yhdistykset -rivillä ne on laskettu mukaan.

Verrattaessa nyt tarkasteltua kunta-avustusten kehitystä vuosina 2012– 2013 tapahtuneeseen (Järjestöbarometri 2014) havaitaan, että avustuksen määrä on kasvanut nyt neljä prosenttiyksikköä pienemmällä osalla ja pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä suuremmalla osalla kyselyyn vastanneista yhdistyksistä. Myös kunnilta kerätty tieto järjestöavustusten kehittymisestä (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 2015) antaa samansuuntaista tietoa. Jär-

jestöyhteistyötä koskeneeseen kyselyyn vastanneista kunta-alan hallinto- ja toimialajohtajaista 65,2 % arvioi avustusten pysyvän ennallaan, 22,5 % pienentyvän ja vain 4,4 % kasvavan. Kuntien yhdistyksille tarjoamat toimintatilat Yli puolet (59 %) paikallisyhdistyksistä toimii kunnan omistamissa tiloissa. Kunnilta saatuja toimintatiloja käyttävistä

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement