Page 49

48

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 19.

Yhdistysten arvio kokonaishenkilöstömäärän muutoksesta vuonna 2016. Yhdistykset, joissa henkilöstömäärän arvioidaan Toimiala*

Lisääntyvän %

Pysyvän ennallaan %

Vähentyvän %

n

Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset

10

90

-

10

potilasyhdistykset

7

87

7

15

mielenterveysyhdistykset

38

58

4

26

työttömien yhdistykset

20

60

20

10

8

92

-

13

18

69

13

54

invalidiyhdistykset

-

100

-

8

aistivammayhdistykset

13

87

-

8

26

63

11

19

19

72

9

177

Lastensuojeluyhdistykset lastensuojelun yleisyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset Vammaisyhdistykset

Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kahdeksan. Kaikki yhdistykset -rivillä ne on laskettu mukaan.

sesti maksamalla jäsenmaksunsa. Kyselyyn vastanneissa paikallisyhdistyksissä on yhteensä lähes 270 000 henkilöjäsentä. Keskimäärin (mediaani) yhdessä yhdistyksessä on 140 jäsentä (taulukko 20). Luku on täsmälleen sama kuin vuoden 2014 kyselyn tuloksena saatu (Järjestöbarometri 2014). Suurimmat jäsenmäärät ovat potilasyhdistyksissä, joissa jäseniä on keskimäärin 248. Myös invalidiyhdistyksissä, lastensuojelun yleisyhdistyksissä ja eläkeläisyhdistyksissä on jäseniä keskimääräistä enemmän, eli 153–169. Taloudelliset resurssit Paikallisyhdistyskenttä on talouden koon perusteella kahtiajakautunut. Selvä enem-

mistö yhdistyksistä on taloudeltaan varsin pieniä, mutta osa toimii suurin taloudellisin resurssein. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten keskimääräinen (mediaani) vuoden 2016 talousarvion menojen loppusumma on 6 400 euroa. 15 prosentilla yhdistyksistä se on alle kaksi tuhatta euroa. Yli puolet (59 %) yhdistyksistä toimii alle kymmenen tuhannen euron vuosibudjetilla. Vähintään sadantuhannen euron talousarvio on 14 prosentilla kyselyyn vastanneista yhdistyksistä. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 31:lla on vähintään miljoonan euron vuosibudjetti, suurimmillaan se on yli 18 miljoonaa. Yhdistysten suuret taloudelliset volyymit selittyvät yleensä henkilöstömenoilla, eli kaikkein suurimmilla yhdistyksillä on runsaasti palkattua henkilöstöä ja palve-

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement