Page 29

28

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 8.

Yhdistyksissä käynnissä olevan muutoksen suunta. Muutoksen suunta Toimiala*

%

Kohtalainen/ voimakas supistaminen %

n

34

56

10

89

Kohtalainen/ voimakas laajentaminen %

Pysyminen ennallaan

Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset

20

66

14

166

mielenterveysyhdistykset

34

56

10

50

työttömien yhdistykset

8

62

31

13

lastensuojelun yleisyhdistykset

26

64

10

72

sijaishuoltoyhdistykset

18

55

27

11

vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset

37

48

15

81

eläkeläisyhdistykset

24

70

6

325

Lastensuojeluyhdistykset

Vanhusyhdistykset

Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset

15

78

7

69

aistivammayhdistykset

12

64

24

42

kehitysvammayhdistykset

22

52

26

23

32

54

14

44

25

64

11

997

Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen. Kaikki yhdistykset -rivillä ne on laskettu mukaan.

yleisyhdistyksissä (31 %), kansanterveyden yleis- ja monialayhdistyksissä (34 %), mielenterveysyhdistyksissä (34 %) ja päihdeyhdistyksissä (32 %). Toiminnan arvioidaan supistuvan yleisimmin työttömien yhdistyksissä (31 %). Laajentumassa ovat muita yleisemmin taloudeltaan ja jäsenmäärältään suuret ja henkilökuntaa palkanneet yhdistykset (liite 6). Yhdistysten toiminnan kasvu on yleisimmin tarkoittanut jonkin uuden toimintamuodon aloittamista, koko toiminnan monipuolistamista tai jäsenten, vapaaehtoisten ja osallistujien määrän

lisääntymistä. Joillakin uusi toiminta-avustus tai uudet tilat on luonut mahdollisuuden laajentumiselle. Osa yhdistyksistä on kasvattanut yhteistyöverkostojaan. Joillakin toisen yhdistyksen kanssa sulautuminen on tuonut kasvua. ”Uusi kerhotoiminta syrjäytyneille, koulukiusatuille/kiusaajille, syrjäytymisuhan alla oleville nuorille.” ”Yhdistys on laajentanut harrastusvalikoimaa, tehostanut tiedotusta, saanut uusia jäseniä runsaasti, hakeutunut entistä enemmän yhteistyöhön.”

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement