Page 251

250

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Tilastokeskus (2016b). Tilastokeskuksen PX-Web tietokanta. http://pxnet2.stat.fi/ PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__ yrti/090_yrti_tau_109.px/?rxid=0de15aa7-8687-461f-b617-ffc7013fea9e

Valvira (2014). Valviralta tilattu poiminta yksityisiä sosiaalipalveluja koskevasta tilastotiedonkeruusta: yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ja toimintayksiköiden määrät palvelualoittain vuonna 2012 ja 2013.

Tilastokeskus (2016c). Väestön ikärakenne. http://www.findikaattori.fi/fi/14

Valvira (2016). Valviralta tilattu poiminta yksityisiä sosiaalipalveluja koskevasta tilastotiedonkeruusta: yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ja toimintayksiköiden määrät palvelualoittain vuonna 2014 ja 2015.

Tilastokeskus (2016d). Työvoimatutkimus. http://www.findikaattori.fi/fi/53 THL (2010). Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. SVT, Sosiaaliturva. Helsinki: THL. www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto [Tiedot poimittu 22.9.2010]. THL (2011). Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009. Tilastoraportti 33/2011, 28.10.2011. THL (2011). Yksityiset sosiaalipalvelut 2010. Tilastoraportti 25/2011, 27.9.2011. Suomen virallinen tilasto, Yksityiset sosiaalipalvelut. V

Valvira (2013). Valviralta tilattu poiminta yksityisiä sosiaalipalveluja koskevasta tilastotiedonkeruusta: yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ja toimintayksiköiden määrät palvelualoittain vuonna 2011.

Vuorinen Marja, Särkelä Riitta, Perälahti Anne, Peltosalmi Juha, Londén Pia (2004). Paikkansa pitävät. Sosiaali- ja terveysjärjestöt paikallisina toimijoina. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. Vuorinen Marja, Särkelä Riitta, Perälahti Anne, Peltosalmi Juha, Peisa Leena, Londén Pia (2005). Vertaansa vailla. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. www.ray.fi

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement