Page 242

241

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Yritykset

Palvelu

Järjestöt

2011

2013

2015

2011

2013

Muut – kehitysvammaiset

106

132

166

14

13

Muut – muut vammaiset

109

141

163

16

Muut – lapset/nuoret

119

182

230

Muut – lapsiperheet

69

79

Muut – mielenterveyskuntoutujat

75

Muut 2011

2013

2015

17

1

1

-

19

19

-

-

-

22

26

40

-

-

-

111

13

16

20

-

-

-

87

110

26

27

29

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

Muut – päihdekuntoutujat

34

43

61

21

21

24

-

-

-

Muut – vanhukset

138

155

183

41

37

34

-

-

2

Muut – muut sosiaalipalvelut

60

70

112

33

37

53

1

1

1

Muut rekisteröitävät palvelut

Muut – muistisairaat

LIITE 17.

Järjestöjen toimintojen ulkoistukset. Ulkoistanut ennen 2000-lukua

Ulkoistanut 2000-luvulla

Ulkoistus suunnitteilla

Ostaa tarvittaessa hanke-luonteisesti

Ei ole ulkoistanut

n

%

%

%

%

%

%

IT-tukitoimintoja

17

43

2

13

25

97

Siivous- ym. kiinteistönhoitotehtäviä

25

40

2

7

26

97

Järjestön sisäistä koulutusta ja henkilöstön kehittämistä

2

6

1

52

39

97

Palkan-laskenta

13

43

2

-

42

96

Muita taloushallinnon tehtäviä

12

36

3

2

46

97

Selvitys- tai tutkimustehtäviä

-

7

2

35

56

95

Viestinnän tehtäviä

1

8

2

25

64

97

Markki-nointia

-

3

2

26

69

96

Tapahtumien järjestämistä

-

1

1

17

81

96

Varainhankintaa

2

2

3

12

81

95

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement