Page 239

238

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Palvelu

Yritykset

Järjestöt

2011

2013

2015

2011

2013

Aikuisten päivähoito – muistisairaat

-

-

1

-

-

Päiväpalvelut – kehitysvammaiset

13

19

22

14

Päiväpalvelut – muut vammaiset

10

14

30

Päiväpalvelut – mielenterv. kuntoutujat

16

19

Päiväpalvelut – vanhukset

51

Muut 2011

2013

2015

-

-

-

-

14

15

-

-

-

2

4

6

-

-

-

27

7

6

8

-

-

-

65

37

37

34

32

-

-

-

Päivätoiminta

Päiväpalvelut – muut

3

4

8

-

1

2

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – kehitysvammaiset

14

31

37

17

19

20

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muut vammaiset

34

33

22

20

23

21

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – mielenterv.kuntoutujat

40

39

39

50

52

52

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muistisairaat

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – päihdekuntoutujat

6

7

7

53

63

60

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – vanhukset

37

45

52

77

77

64

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muut

3

2

4

19

22

23

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – kehitysvammaiset

33

42

50

44

54

69

1

1

-

Työ- ja toimintakeskus – muut vammaiset

10

10

14

15

18

32

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – mielenterv.kuntoutujat

42

40

39

48

51

62

-

-

1

Työ- ja toimintakeskus – nuoret

1

2

1

2

2

3

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – päihdekuntoutujat

4

4

6

11

17

25

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – muut

6

4

5

20

26

41

-

-

-

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement