Page 231

230

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Palvelu

Yritykset

Järjestöt

Muut

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2011

2013

2015

Päiväpalvelut – muut

3

4

7

2

1

1

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – kehitysvammaiset

13

19

33

15

18

19

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muut vammaiset

9

9

19

19

20

19

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – mielenterv.kuntoutujat

31

32

35

36

38

50

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muistisairaat

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Päivätoiminta

Päivä-/Palvelukeskus – päihdekuntoutujat

6

7

7

32

33

59

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – vanhukset

34

37

44

64

62

64

-

-

-

Päivä-/Palvelukeskus – muut

3

2

4

15

16

21

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – kehitysvammaiset

28

33

47

27

34

59

1

1

-

Työ- ja toimintakeskus – muut vammaiset

10

10

14

11

12

23

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – mielenterv.kuntoutujat

34

32

40

30

35

57

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – nuoret

1

2

1

2

2

2

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – päihdekuntoutujat

4

4

5

11

13

23

-

-

-

Työ- ja toimintakeskus – muut

7

4

5

16

20

31

-

-

-

Palvelu

Yritykset

Järjestöt

Muut

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2011

2013

2015

Avomuotoinen perhekuntoutus – lapsiperheet

2

37

88

1

7

20

-

-

-

Avomuotoinen perhekuntoutus – kehitysvammaiset

-

4

6

-

-

-

-

-

-

Avomuotoinen perhekuntoutus – muut vammaiset

-

3

5

-

-

1

-

-

-

Avomuotoinen perhekuntoutus – muut

1

11

18

-

-

7

-

-

-

Avomuotoinen päihdekuntoutus – päihdekuntoutujat

18

31

56

17

24

50

-

-

-

Avomuotoinen päihdekuntoutus – muut

2

14

19

3

4

7

-

-

-

Perhetyö – kehitysvammaiset

8

13

16

-

-

4

-

-

-

Lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta – lapsiperheet

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Lastensuojelun jälkihuolto – lapset/nuoret

-

-

15

-

-

-

-

-

-

Perhetyö – muut vammaiset

4

12

15

-

-

2

-

-

-

Perhetyö – lapset/nuoret

60

102

143

4

8

16

-

-

-

Perhetyö – lapsiperheet

115

188

303

11

23

35

-

-

-

4

14

18

2

2

1

-

-

-

Muut sosiaalialan ilmoituksenvaraiset palv.

Perhetyö – muut

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement