Page 216

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

LIITE 4.

Järjestöbarometri 2016 -kyselyyn vastanneet valtakunnalliset järjestöt. Toimiala/toimialan alaluokka

Lähetetyt

Vastanneet

Vastaus-%

N

%

n

%

%

Kansanterveysjärjestöt

66

38

43

44

65

yleis- ja monialajärjestöt

11

6

5

5

45

potilasjärjestöt

32

18

21

21

66

kuntoutus- ja hoitopalvelujärjestöt

3

2

2

2

67

mielenterveysjärjestöt

8

5

4

4

50

työttömien järjestöt

2

1

1

1

50

muut terveysjärjestöt

10

6

10

10

100

Lastensuojelujärjestöt

26

15

13

13

50

lastensuojelun yleisjärjestöt

4

2

2

2

50

sijaishuoltojärjestöt

7

4

2

2

29

ensi- ja turvakotijärjestöt

1

1

1

1

100

lasten ja nuorten kurssi- ja

5

3

2

2

40

leiritoimintajärjestöt muut lastensuojelujärjestöt

9

5

6

6

67

Vanhusjärjestöt

17

10

9

9

53

vanhusten yleis-, asumis- ja

10

6

5

5

50

veteraani- ja eläkeläisjärjestöt

7

4

4

4

57

Vammaisjärjestöt

32

18

14

14

44

invalidijärjestöt

11

6

6

6

55

palvelujärjestöt

aistivammajärjestöt

9

5

5

5

56

kehitysvammajärjestöt

8

5

3

3

38

muut vammaisjärjestöt

4

2

-

-

0

Nuorisokasvatusjärjestöt

8

5

4

4

50

Lomajärjestöt

7

4

4

4

57

Päihdejärjestöt

17

10

11

11

65

173

100

98

100

57

Yhteensä

215

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement