Page 202

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

tjänster. Omkring var fjärde förening tror att dess ställning kommer att förbättras och dess expertis anlitas mer än tidigare inom kommunernas välfärdsoch hälsofrämjande arbete. Detta kunde underlättas genom att ansvaret för välfärd och hälsofrämjande förtydligas i kommunerna.

De som besvarade barometern hade svårt att bedöma reformens konsekvenser, vilket visar att organisationerna behöver mer information om och en gemensam tolkning av vårdreformen. Det bästa och samtidigt också det mest positiva greppet hade serviceproducerande organisationer och riksorganisationer.

Soste rekommenderar: Organisationernas ställning som serviceproducenter och deras möjligheter att erbjuda hjälp och stöd garanteras. 1. Social- och hälsovårdsorganisationerna involveras i planeringen och genomförandet av vård- och landskapsreformen på både riks- och landskapsnivå.

Organisationerna gör medborgarnas och klienternas röst hörd i reformerna. De känner klienternas behov och de har lång erfarenhet av att bygga upp kundorienterade tjänster. De känner också servicesystemets brister. 2. I varje landskap grundas en delegation för organisationsfrågor och organisationernas samarbetsnätverk tilldelas tillräckliga resurser.

I varje landskap verkar hundratals organisationer. De är viktiga aktörer som främjar och tryggar människornas välfärd och välmående. Via organisationerna blir medborgarens röst bättre hörd i landskapens utvecklingsarbete. Organisationerna behöver resurser just för att organisera sitt eget samarbete på landskapsnivå så att de kan medverka med enhetliga ståndpunkter i nätverkens verksamhet inom sina respektive landskap. Delegationerna främjar både samarbetet organisationerna emellan och samarbetet mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

3. I vård- och landskapsreformerna ser

man till att kommunerna och landskapen även i framtiden finansierar mångsidig organisationsverksamhet som stöder kommuninvånarna.

Organisationerna ordnar rikligt med flexibel och lättillgänglig hjälp åt människorna. Organisatoriskt placerar sig denna hjälpverksamhet i gränszonen mellan frivilligverksamhet och serviceproduktion. Det är viktigt att dess existens och mångsidighet noteras och att dess kontinuitet tryggas. Exempelvis olika kriscentra ger viktig hjälp i livskriser, klubbhusen för mentalvårdsklienter och organiserad dagverksamhet för arbetslösa hjälper människor i en svår situation att komma vidare i livet.

201

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement