Page 192

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Soste suosittelee: Järjestö-kuntayhteistyö jatkuu elinvoimaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 1. Kuntalakiin kirjataan, että kunnan perustehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Ihmisten hyvinvointi syntyy arjessa ja lähiyhteisöissä. Tätä ei muuta se, että sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää maakunta. Kuntien kannattaa jatkaa monipuolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhdessä järjestöjen kanssa ja turvata muun muassa toiminta-avustuksin ja tiloja tarjoamalla järjestöjen resurssit tähän työhön. 2. Kunta-järjestöyhteistyö huomioidaan kuntien valtionosuuksissa.

Kuntien valtionosuuksiin valmistellaan kannustimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näissä kannustimissa on syytä huomioida myös se, millaista yhteistyötä kunta tekee eri alan järjestöjen kanssa ja miten se tukee järjestöjen toimintaa.

3. Julkinen vastuu ja kansalaisyhteiskunnan rooli säilytetään kirkkaina.

Yhdistyksille ei voi sälyttää julkisen sektorin tehtäviä. Jos järjestöt ovat valmiita tarttumaan kunnan tärkeäksi näkemiin toimintamuotoihin, niiden toteuttamiseen on annettava resursseja. Vapaaehtoisilta ei voi edellyttää palkkatyöluonteisten tehtävien hoitamista.

191

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement