Sosiaalibarometri 2016 Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

Page 1

Sosiaalibarometri 2016

Sosiaalibarometrin erityiskatsaus 2016

Sosiaalibarometri 2016

Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

Keväällä 2016 valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ja perustulokokeilua sekä valmistaudutaan toimeentulotuen maksatuksen siirtymiseen Kelaan vuoden 2017 alusta. Sosiaalibarometrin erityiskatsaus kertoo tuoreeltaan, mitä näistä uudistuksista ajattelevat sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja Kelassa toimeentuloturva­ etuuksista vastaavat henkilöt. Sosiaalityöntekijät näkevät läheltä uudistusten vaikutukset kansalaisten arkeen. Sosiaalibarometriä varten on kysytty ensimmäistä kertaa myös heidän näkemyksiään tulossa olevista uudistuksista. Yksi vastaaja korostaa, että nyt tarvitaan aitoa asennetta asiakkaan parhaaksi. Monet ilmaisevat huolensa muutosten vaikutuksista ­asiakkaisiin: ”Huoli asiakkaista on tällä hetkellä suuri. Miten heidän käy muutoksen myötä.” Kyselyn vastaukset on kerätty alkuvuodesta 2016. Sosiaalibarometrin tekee SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, joka kokoaa yhteen yli 270 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja yhteisöä.

Ajankohtainen arvio palvelujärjestelmän ja toimeentuloturvan muutoksista 9 789526 628141

ISBN 978-952-6628-14-1 • ISSN 1237-7708 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry www.soste.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.