Page 91

Yli puolet (56 %) järjestöstä pitää käynnissä olevaa toimintaansa koskevaa muutosta ennakoitavana ja joka neljäs (25 %) arvioi sen olevan ennakoimaton. Muutosta ennakoimattomaksi kuvaavien järjestöjen osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2009 jälkeen ollen nyt hieman suurempi kuin yhtenäkään edellisvuosista (kuvio 18). Hallittuna muutostilannettaan pitää kaksi kolmesta (66 %) järjestöistä ja 15 prosenttia arvioi sen olevan hallitsematon. Taloudeltaan suuret järjestöt arvioivat selvästi keskimääräistä yleisemmin tilanteensa hallituksi (taulukko 34). Muutostaan hallittuna pitävien järjestöjen osuus on nyt hieman pienempi kuin vuosina 2006–2011, jolloin se on vaihdellut 67:sta 78:ään prosenttiin (kuvio 19). Vaikka järjestöt arvioivat tilanteensa varsin ennakoitavissa olevaksi ja hallituksi, niiden toimintaympäristössä on joitakin toimintaan ja sen suunnitteluun epävarmuutta aiheuttavia seikkoja. Ne liittyvät esimerkiksi palvelutoiminnan muutoksiin sekä kilpailutuksen ja järjestöjen yhdistymisten vaikutuksiin. Järjestökentän ja sen toimintaympäristön muutoksista ja muutosten vaikutuksista osa on aina jossakin määrin ennakoimattomia.

““ ““ ““

Olemme ennakoineet palvelutoiminnan muutoksen, mutta muutoksen nopeus on kuitenkin ollut meille osin hallitsematonta.” Hankintojen kilpailuttaminen ja järjestöjen/toimintojen yhdistäminen aiheuttavat vielä epävarmuustekijöitä.” On paljon asioita, joissa olemme vähän muiden ja hyvän onnen armoilla.[…]”

2012

2011

2010

2009

2008

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

% järjestöistä Ennakoitava

Neutraali

Ennakoimaton

Kuvio 18. Valtakunnallisten järjestöjen (n= 83–105) arvio toimintaansa koskevan muutoksen ennakoitavuudesta v. 2008–201210.

Lähteet: Järjestöbarometri 2008, Järjestöbarometri 2009, Järjestöbarometri 2010, Järjestöbarometri 2011.

10

90

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement