Page 53

Vertailtaessa yhdistysten edellisvuoden arvioita niiden nykyhetkeä ja lähitulevaisuutta koskeviin näkemyksiin havaitaan, että yhdistystoiminnan painopisteiden kokonaiskuvassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia eikä niitä ennakoida lähivuosiksikaan. Nyt keskeisimpinä pidetyt toiminnot ovat tärkeimpiä myös muutaman vuoden kuluttua. Vaikuttamistoiminnan merkitystä koskevissa arvioissa muutos on suhteellisesti kaikkein suurin. Omassa toiminnassaan vaikuttamistoiminnan painoarvoa suurena pitäviä yhdistyksiä oli vuosi sitten 29 prosenttia, tänä vuonna 33 prosenttia ja kolmesta viiteen vuoden kuluttua sen suureksi arvioivia on 41 prosenttia (kuvio 2).

3-5 vuoden kuluttua

2012

2011

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

% yhdistyksistä Suuri

Kohtalainen

Pieni

Ei koske yhdistystä

Kuvio 2. Yhdistysten (n=1043–1111) arviot vaikuttamistoiminnan painoarvosta toiminnassaan vuonna 20113, 2012 ja 3–5 vuoden kuluttua.

Tyytyväisyyden- ja huolenaiheet Yhdistysten ajankohtaistilannetta selvitettiin vielä tiedustelemalla, mitkä niiden omaan toimintaan ja toimintaedellytyksiin liittyvät asiat herättävät huolta ja mitkä tyytyväisyyttä. Yhdistyksiä pyydettiin arvioimaan, ovatko ne huolestuneita vai tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa, vapaaehtoistoimijoidensa ja jäsentensä määrään, jäsenistönsä aktiivisuuteen osallistua yhdistyksen toimintaan, jäsenistönsä tai toimintansa kohderyhmän hyvinvointiin, yhteistyöhönsä toisten järjestöjen ja kuntien kanssa sekä toimintansa arvostukseen. Yhdistykset arvioivat selvästi myönteisimmin oman toimintansa arvostusta. Siihen tyytyväisiä on yli kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista (kuvio 3). Puolet Lähde: Järjestöbarometri 2011.

3

52

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement