Page 230

LIITE 21. Yhdistysten säännöllisen yhteistyön yleisyys yritysten kanssa taustamuuttujittain.

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Onko palkattua henkilökuntaa Kyllä Ei Palveluntuottamisen merkitys toiminnan painopisteenä Ei koske yhdistystä Merkitys pieni Merkitys kohtalainen Merkitys suuri Hankkeiden ja projektien merkitys toiminnan painopisteenä Ei koske yhdistystä Merkitys pieni Merkitys kohtalainen Merkitys suuri Kaikki yhdistykset

Ei ole säännöllistä yhteistyötä %

On säännöllistä yhteistyötä %

n

59 64 79 70

71 36 21 30

75 190 56 27

75 58

25 42

56 12

59 84

41 16

104 375

84 77 80 83

16 23 20 17

73 44 30 46

66 77

34 23

257 811

82 73 80 60

18 27 20 40

299 380 93 240

81 75 69 59 75

19 25 31 41 25

264 473 109 161 1 108

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

229

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste