Page 221

LIITE 16. Yhdistysten arviot, onko niiden ja kunnan suhteissa jotain, joka erityisesti huolettaa, taustamuuttujittain.

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Kunnan toiminta-avustuksen saaminen Yhdistys ei hakenut avustusta Yhdistys haki, mutta ei saanut avustusta Yhdistys sai avustusta Kunnan toiminta-avustuksen muutos vuodesta 2010 vuoteen 2011 Yhdistys ei ole saanut kunnan toiminta-avustusta Toiminta-avustus loppunut Toiminta-avustus vähentynyt Toiminta-avustus pysynyt ennallaan Toiminta-avustus kasvanut Kaikki yhdistykset

Ei %

Kyllä %

n

79 40 68 89

21 20 32 12

72 189 56 26

83 91

17 9

53 11

71 80

29 20

102 373

75 74 57 70

25 26 43 30

72 43 30 43

82 66 75

18 34 25

448 41 582

81 61 70 78 73 77

19 39 30 22 27 23

407 36 115 357 90 1 089

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

220

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement