Page 220

Matalan kynnyksen toiminta Matalan kynnyksen päivystys seksityöntekijöille Viittomakielinen päivätoiminta Päivätoiminta mielenterveyskuntoutujille, vaikeavammaisille, kehitysvammaisille, aivo­ vammaisille, viittomakielisille, asperger-asiakkaille, kuurosokeille, epilepsia-asiakkaille Erityispäiväkeskukset syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville ja vaikeasti palveluihin kiinnittyville asiakkaille Päiväryhmätoiminta riskissä eläville vauvaperheille Ensi- ja turvakodit Ensikodit Turvakotipalvelu perheväkivallan uhreille Kotipalvelut Kotipalvelut lapsiperheille kotipalvelut saamenkielisille Päihdehuollon erityispalvelut Opiadiriippuvaisten korvaushoito Huumeriippuvaisten laitoskatkaisuhoito Moniriippuvaisten päihdeongelmaisten laitoskuntoutus Etsivä työ Etsivä työ seksityöntekijöille ja ihmiskaupan uhreille Etsivä nuorisotyö 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella Muut sosiaalipalvelut ja työllistymispalvelut Henkilökohtainen apu eri vammaisryhmille Psykologinen debriefing-toiminta henkilöille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan äkillisen ja traumaattisen tapahtuman, esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai läheisen itsemurhan Maahanmuuttajien traumatyö Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymispalvelut Äärikokoisten nuorten työllistymisen tuki

219

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement