Page 202

LIITE 7. Taulukko 5/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa taustamuuttujittain.

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Onko palkattua henkilökuntaa Kyllä Ei Talousarvion loppusumma v. 2012 Alle 2 000 euroa 2 000 – 9 999 10 000 – 99 999 Vähintään 100 000 Henkilöjäsenten määrä Alle 100 100 – 199 Vähintään 200 Kaikki yhdistykset

Huolestunut %

Yhdistykset Neutraali Tyytyväinen Ei koske yhd. % % %

n

11 29 21 22

41 28 20 22

47 41 59 52

1 2 4

76 194 56 27

16 25

32 25

50 50

2 -

56 12

14 28

33 28

48 44

5 -

104 376

27 44 40 23

32 21 40 21

41 33 20 54

2 2

71 43 30 43

15 27

28 29

55 42

2 1

258 813

31 28 21 9

33 29 27 27

36 42 52 61

1 1 3

159 360 215 108

30 25 22 25

32 29 26 29

36 46 51 45

2 0 1 1

357 304 407 1 108

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

201

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste