Page 201

LIITE 7. Taulukko 4/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys yhteistyöhön kuntien kanssa taustamuuttujittain.

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Onko palkattua henkilökuntaa Kyllä Ei Talousarvion loppusumma v. 2012 Alle 2 000 euroa 2 000 – 9 999 10 000 – 99 999 Vähintään 100 000 Henkilöjäsenten määrä Alle 100 100 – 199 Vähintään 200 Kaikki yhdistykset

Yhdistykset Huolestunut Neutraali Tyytyväinen Ei koske yhd. % % % %

n

24 33 38 22

41 36 16 15

32 27 41 59

4 4 5 4

76 194 56 27

21 8

21 17

55 67

2 8

56 12

26 31

22 26

49 42

3 2

104 373

38 51 33 28

32 19 33 19

25 21 33 46

4 9 7

71 43 30 43

28 32

20 29

51 35

1 4

258 810

35 34 25 21

29 28 28 21

30 34 46 57

6 4 1 1

158 361 214 108

34 35 26 31

26 26 29 27

34 36 43 38

6 3 1 3

358 303 405 1 105

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

200

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement