Page 190

LIITTEET

II

Luettelo liitteistä LIITE 1. Paikallisyhdistysten perusjoukko ja otoksen muodostaminen. LIITE 2. Järjestöbarometri 2012 -kyselyyn vastanneet paikallisyhdistykset toimialoittain. LIITE 3. Järjestöbarometri 2012 -kyselyyn vastanneet valtakunnalliset järjestöt toimialoittain. LIITE 4. Järjestöbarometri 2012 -kyselyyn vastanneet valtakunnalliset järjestöt toimialoittain. LIITE 5. Yhdistysten arvio käynnissä olevan muutoksen voimakkuudesta taustamuuttujittain. LIITE 6. Yhdistysten arvio käynnissä olevan muutoksen suunnasta taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 1/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys vapaaehtoistoimijoiden määrään taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 2/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys jäsenistön aktiivisuuteen taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 3/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys jäsenmäärään taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 4/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys yhteistyöhön kuntien kanssa taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 5/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 6/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys jäsenistön/kohderyhmän hyvinvointiin taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 7/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseensa taustamuuttujittain. LIITE 7. Taulukko 8/8. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys toimintansa arvostukseen taustamuuttujittain. LIITE 8. Taulukko 1/10. Yhdistysten arvio yhdistystoiminnan tehostamisen ja jäsenistön aktivoinnin merkityksestä toimintansa kehittämisessä toimialoittain. LIITE 8. Taulukko 2/10. Yhdistysten arvio toiminnan tunnetuksi tekemisen merkityksestä toimintansa kehittämisessä toimialoittain. LIITE 8. Taulukko 3/10. Yhdistysten arvio vapaaehtoistoiminnan vahvistamisen merkityksestä toimintansa kehittämisessä toimialoittain. LIITE 8. Taulukko 4/10. Yhdistysten arvio jäsenhankinnan merkityksestä toimintansa kehittämisessä toimialoittain.

189

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement