Page 186

LÄHTEET

II

Arajärvi Pentti (2007). Perustelumuistio hallituksen periaatepäätökselle kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten edistämiseksi. Helsinki. Oikeusministeriö. Julkaisematon muistio. Castells Manuel, Frenandez-Ardevol Mireia, Qiu Jack Linchuan & Sey Araba (2005). Electronic. Communication and Socio-Political Mobilisation: A New Form of Civil Society.Teoksessa Glasius Marlies, Kaldor Mary & Anheier Helmut (toim.), Global Civil Society 2005/6. London: Sage, 266–285. Eronen Anne, Eskelinen Marjut, Kinnunen Petri, Tiermas Paula (1997). Hyvinvointi kansalaispuntarissa. Kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Sosiaaliturvan keskusliitto. Helsinki. Eronen Anne, Eskelinen Marjut, Kinnunen Petri, Tiermas Paula (1998). Erilaistuvat alueet – eriytyvät kehitystarpeet. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Helsinki. Eronen Anne, Eskelinen Marjut, Kinnunen Petri, Virikko Paula (1998). Pohjois-Karjala, kansalainen ja hyvinvointi. Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki.. Eronen Anne, Kinnunen Petri, Tiermas Paula, Wikman Minna (2000). Hyvinvoinnin voimavaroja ja huolenaiheita. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki. Eronen Anne, Luomala Juha, Paju Elina (2002). Metron tuomat. Itähelsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. Eronen Anne, Londén Pia, Siltaniemi Aki (2003a). Vastakohtien Itä-Uusimaa. Itäuusmaalaisten mielipiteitä hyvinvoinnistaan ja palveluistaan. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. Eronen Anne, Londén Pia, Perälahti Anne, Siltaniemi Aki (2003b). Sitkeät seutukunnat. Pohjoiskarjalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. Grönlund Kimmo (2006). Osallistuva demokratia. Teoksessa Suomen Demokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön Julkaisu 2006:1. Oikeusministeriö. Helsinki 2006. Harju Aaro (2003). Yhteisellä asialla - Kansalaistoiminta ja sen haasteet. Vantaa. Harju Ulla-Maija, Niemelä Pauli, Ripatti Jaakko, Siivonen Teuvo, Särkelä Riitta (2001). Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä. Edita. Helsinki. Helander Voitto (2006). Järjestödemokratian keskeiset mittarit. Teoksessa Suomen Demokratiaindikaattorit.Oikeusministeriön Julkaisu 2006:1. Oikeusministeriö. Helsinki 2006. Järjestöbarometri 2006 (2006). Vuorinen Marja, Särkelä, Riitta, Peltosalmi Juha. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Helsinki.

185

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement