Page 158

ovat. Suhteissa yrityksiin on useammin ilon- kuin huolenaiheita molemmilla vastaajaryhmillä. Järjestöjohdosta 44 prosenttia näkee suhteissa yrityksiin erityisiä ilon­aiheita ja 17 prosenttia huolenaiheita. Aluetyöntekijöistä 34 prosenttia raportoi ilonaiheista ja 20 prosenttia huolenaiheista. Järjestöjohdon ja aluetyöntekijöiden ilonaiheet liittyvät hyvin toimivaan yhteistyöhön yritysten kanssa, arvostukseen ja sen lisääntymiseen, yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä yritysten antamaan taloudelliseen tukeen.

““ ““““ ““““ ““

Yritykset ja järjestöt ovat löytämässä yhteistyön muotoja, molemminpuolinen ymmärrys lisääntymässä.” (Järjestöjohtaja) Yhteistyö on sujuvaa.” (Aluetyöntekijä) Järjestöä on alettu entistä enemmän arvostaa.” (Järjestöjohtaja) Olemme arvostettu yhteistyökumppani.” (Aluetyöntekijä) Esteettömyysasiat on kytketty mukaan joidenkin yritysten yhteiskuntavastuuseen.” (Järjestöjohtaja) Yritysten tuella pystytään järjestämään toimintaa, yleisötilaisuuksia.” (Aluetyöntekijä)

Huolenaiheissa mainitaan yritysten ja erityisesti lääkefirmojen voitontavoittelu, suurien tai samojen järjestöjen tukeminen, yritysten ja järjestöjen erilaiset toimintatavat, vähentynyt taloudellinen avustaminen, kielteiset asenteet ja järjestöjen näkeminen pelkkinä taloudellisen avun pyytäjinä, jolloin yhteistyö ei ole molempia osapuolia hyödyttävää.

““ ““““ ““““ ““

Lääkefirmojen tunkeutuminen järjestötoiminnan perinteisille alueille.” (Aluetyöntekijä) Mainonnan ylilyönnit esim. ihmeparantavat lääkkeet.” (Järjestöjohtaja) Emme osaa yritysyhteistyön toimintatapoja.” (Aluetyöntekijä) Asenteet vammaisten työllistymisen esteenä.” (Aluetyöntekijä) Yritysyhteistyö on vaikeaa, järjestö mielletään usein vain rahoituksen kalastajana.” (Järjestöjohtaja) Emme ehkä ihan löydä win win -tilanteita. Olemme helposti saajan roolissa.” (Aluetyöntekijä)

5.4 Suhde muihin toimijoihin Tässä osiossa käsitellään järjestöjen suhteita maakuntaliittoihin, aluehallintovirastoihin (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) sekä oppilaitoksiin.

Suhde maakuntaliittoihin Järjestöjen suhdetta maakuntaliittoihin selvitettiin kysymällä aluetyöntekijöiltä, kuuluuko heidän työnkuvaansa maakuntaliittoon suuntautuvaa toimintaa. Paikallisyhdistyksiltä kysyttiin, tekevätkö ne säännöllistä yhteistyötä maakuntaliittojen kanssa. Runsaalla viidenneksellä (22 %) aluetyöntekijöistä työnkuvaan kuuluu maakuntaliittoon suuntautuvaa toimintaa. Paikallisyhdistyksistä vain kolmella

157

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement