Page 153

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat Kunnan keskushallinto Liikuntatoimen viranhaltijat Sosiaali- ja terveystoimen luott.henkilöt Koulu-/opetustoimen viranhaltijat Nuoristoimen viranhaltijat Liikuntatoimen luott.henkilöt Asuntotoimen viranhaltijat Teknisen toimen viranhaltijat Koulu-/opetustoimen luott.henkilöt Nuoristoimen luott.henkilöt Asuntotoimen luott.henkilöt Teknisen toimen luott.henkilöt 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% yhdistyksistä

Kuvio 55. Yhdistysten (n=1116) säännöllisen yhteistyön yleisyys eri kuntatahojen kanssa.

Yleisin yhteistyömuodon ja -tahon yhdistelmä on yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille. Sitä tekee säännöllisesti useampi kuin joka neljäs (27 %) yhdistys (ks. taulukko 47). Taulukko 47. Yhdistysten säännöllinen yhteistyö joidenkin kuntatahojen kanssa. Yhdistykset, joilla ko. säännöllistä yht.työtä (n=1116) KouluYhd. Tiedott. Yhd. Kannan- Projektiyhteis- mukana työ- tuksen otot, yhdist. järj. ryhmässä työ toiminnasta aloitteet Yhteistyötaho % % % % % Kunnan keskushallinto 19 9 4 7 1 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat 27 11 13 16 8 Sosiaali- ja terveystoimen luottamushenkilöt 16 9 4 7 2 Asuntotoimen viranhaltijat 8 2 2 2 0 Asuntotoimen luottamushenkilöt 5 1 1 1 0 Nuorisotoimen viranhaltijat 8 2 5 3 1 Nuorisotoimen luottamushenkilöt 6 1 2 0 0 Koulu-/opetustoimen viranhaltijat 11 2 7 2 3 Koulu-/opetustoimen luottamushenkilöt 6 2 2 0 1 Teknisen toimen viranhaltijat 7 3 2 1 0 Teknisen toimen luottamushenkilöt 4 2 1 1 0 Liikuntatoimen viranhaltijat 14 5 12 5 4 Liikuntatoimen luottamushenkilöt 6 3 2 2 0

Yhdistykset voidaan jakaa yhteistyötahojen ja -muotojen yhdistelmien määrän mukaan kolmeen ryhmään. Vähän kuntayhteistyötä tekeviksi on määritelty ne yhdistykset, joilla yhteistyötahojen ja -muotojen yhdistelmiä on enintään kolme. 40 prosenttia yhdistyksistä kuuluu tähän ryhmään. Kohtalaisesti kuntayhteistyötä on yhdistyksillä,

152

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement