Page 134

Taulukko 41. Järjestöjen arvio, tuottavatko ne sosiaali- ja terveyspalveluja, joissa SGEImäärittely olisi perusteltu.

Toimiala Päihdejärjestöt

Tuottaako järjestö sosiaali- ja terveys­palveluja, joissa SGEI-määrittely olisi perusteltu Kyllä (%) Ei (%) 75 25

Lastensuojelujärjestöt Vanhusjärjestöt Kansanterveysjärjestöt Vammaisjärjestöt Lomajärjestöt Nuorisokasvatusjärjestöt Kaikki järjestöt

38 38 33 23 0 0 32

62 62 67 77 100 100 68

n 4 8 8 21 13 4 1 59

Noin puolet (51 %) palveluja tuottavista järjestöistä arvioi tarvitsevansa tukea ja ohjausta SGEI-määrittelyihin liittyvissä asioissa. Tukea ja ohjausta tarvitsevia järjestöjä on kaikilla toimialoilla (taulukko 42). Tarve tunnistetaan etenkin niissä järjestöissä, joissa SGEI-määrittelyä pidetään perusteltuna jollekin palvelumuodolle. Noin yhdeksän kymmenestä (89 %) tällaisen järjestön toiminnanjohtajasta pitää tukea ja ohjausta tarpeellisena. Taulukko 42. Järjestöjen arvio, tarvitsevatko ne tukea ja ohjausta SGEI-määrittelyihin liittyvissä asioissa Tarvitseeko järjestö tukea ja ohjausta SGEI-määrittelyihin liittyvissä asioissa Kyllä Ei % % Toimiala Nuorisokasvatusjärjestöt Päihdejärjestöt Vammaisjärjestöt Lastensuojelujärjestöt Vanhusjärjestöt Kansanterveysjärjestöt Lomajärjestöt Tuottaako palvelua, jossa SGEImäärittely olisi perusteltu Kyllä Ei Kaikki järjestöt

n

100 75 71 50 50 41 25

0 25 29 50 50 59 75

1 4 7 6 6 17 4

89 24 51

11 76 49

18 25 45

Järjestöiltä tiedusteltiin, miltä tahoilta SGEI-määrittelyihin liittyvää tukea ja ohjausta niiden olisi tarpeen saada. Vajaa puolet (40 %) vastaajista odottaa sitä SOSTElta

133

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement