Page 124

Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Yhd.toim. tehostaminen, jäsenistön aktivointi Toiminnan tunnetuksi tekeminen Vaikuttamistoiminnan tehostaminen Jäsenhankinta Rahoituksen vahvistaminen Muiden paik.yhd. kanssa verkostoituminen Yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa Toimintojen monipuolistaminen Oman palvelutoiminnan kehittäminen 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% järjestöistä Suuri

Kohtalainen

Pieni

Ei koske järjestöä

Kuvio 39. Järjestöjohdon (n=54–56) arviot eri tekijöiden merkityksestä paikallistoiminnan kehittämisessä.

Aluetyöntekijöiden vastausten mukaan neljä keskeisintä yhdistystoiminnan kehittämishaastetta ovat samat kuin järjestöjohdollakin, mutta hieman eri järjestyksessä. Noin yhdeksän kymmenestä (89 %) aluetyöntekijästä pitää yhdistystoiminnan tehostamisen ja jäsenistön aktivoinnin merkitystä suurena (kuvio 40). Yli neljä viidesosaa (84–87 %) arvioi toiminnan tunnetuksi tekemisen, vapaa­ ehtoistoiminnan vahvistamisen ja vaikuttamistoiminnan tehostamisen tärkeäksi. Muita kehittämishaasteita paitsi palvelutoiminnan kehittämistä pitää merkittävinä 69–76 prosenttia aluetyöntekijöistä. 45 prosenttia arvioi paikallisyhdistysten oman palvelutoiminnan kehittämisen tärkeäksi. Yhd.toim. tehostaminen, jäsenistön aktivointi Toiminnan tunnetuksi tekeminen Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Vaikuttamistoiminnan tehostaminen Rahoituksen vahvistaminen Jäsenhankinta Yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa Toimintojen monipuolistaminen Muiden paik.yhd. kanssa verkostoituminen Oman palvelutoiminnan kehittäminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % aluetyöntekijöistä Suuri

Kohtalainen

Pieni

Ei koske järjestöä

Kuvio 40. Aluetyöntekijöiden (n=113–114) arviot eri tekijöiden merkityksestä paikallistoiminnan kehittämisessä.

123

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement