Page 104

kuin vuonna 2011 (kuvio 28). Toisaalta 80 prosentilla järjestöistä taloustilanne on edelleen vähintään kohtalainen. Vuoden päähän ulottuvassa ennakkoarviossa ei ole kovin suuria eroja tämänvuotiseen verrattuna. Taloutensa vuonna 2013 melko hyväksi ennakoivien osuus on hieman suurempi ja melko huonoksi tai huonoksi arvioivien suhteellinen määrä hieman pienempi kuin vuonna 2012. Ennakko 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% järjestöistä Hyvä

Melko hyvä

Kohtalainen

Melko huono

Huono

Kuvio 28. Järjestöjen (n=83–111) arvio taloudellisesta tilanteestaan v. 2006–201318.

Valtaosa (63 %) järjestöistä arvioi taloudellisen tilanteensa pysyvän ennallaan tulevan vuoden kuluessa (taulukko 37). Joka viides (20 %) uskoo tilanteensa paranevan ja joka kuudes (17 %) heikkenevän. Taloutensa arvioivat heikkenevän hieman muita yleisemmin taloudeltaan suurimmat järjestöt. Niistä 24 prosenttia pitää taloustilanteensa huononemista todennäköisenä ja yksikään ei ennakoi sen paranevan tulevan vuoden aikana. Taulukko 37. Erikokoisten järjestöjen arvio taloudellisen tilanteensa muutoksesta 12 kuukauden kuluessa.

Kokonaiskulut v. 2010 Alle 500 000 euroa 500 000 – 5 miljoonaa Enemmän kuin 5 miljoonaa Kaikki järjestöt

Järjestöt, jotka arvioivat taloudellisen tilanteensa: Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän % % % 25 67 8 30 51 19 76 24 20 63 17

n 24 37 25 90

Lähteet: Järjestöbarometri 2006, Järjestöbarometri 2007, Järjestöbarometri 2008, Järjestöbarometri 2009, Järjestöbarometri 2010, Järjestöbarometri 2011.

18

103

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement