Page 4

S I S Ä L LY S

Tiivistelmä 5 ESIPUHE

9

1 Johdanto

11

2 AINEISTOT JA MENETELMÄT

23 24 26

2.1 Tutkimuskohteet 2.2 Aineistot ja menetelmät

3 PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA 3.1 Toiminnan ajankohtaistilanne 3.2 Yhdistysten toimintamuodot 3.3 Voimavarat 3.4 Sosiaali- ja terveysyhdistysten rekisteröinnit ja purkautumiset vuonna 2012

4 VALTAKUNNALLISET JÄRJESTÖT 4.1 Toiminnan ajankohtaistilanne 4.2 Talous ja henkilöstö

5 Järjestöjen palveluntuotanto ja kilpailutuskokemukset 5.1 Sosiaalipalveluja tuottavat järjestöt ja niiden toimintayksiköt 5.2 Kokemukset kilpailutuksiin osallistumisesta 5.3 Kilpailutuksen vaikutukset

6 Kuntoutus

33 33 45 55 74 81 81 92 107 107 112 122

6.1 Järjestöt kuntoutuspalvelujen tuottajina 6.2 Kuntoutuksen saatavuus ja toteutuminen 6.3 Kuntoutuspalvelujen tuottamisen ongelmat

131 131 135 144

Johtopäätökset

149

1. 2. 3. 4. 5.

149 151 153 156 159

Yleiskuva yhdistystoiminnan kehityksestä myönteinen, toimijoiden riittävyys huolena Kuntien tuki yhdistyksille välttämätön Järjestöjen palvelutuotanto vaikeuksissa Hinta hallitsee kilpailutuksissa Kuntoutuksessa vakavia pulmia

LÄHTEET

163

LIITTEET

167 167

Luettelo liitteistä

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement