Page 38

”” ”” ”””” ”” ”” ””

Palkkatukityöllistämiseen liittyvät vaikeudet 3.sektorilla/ välityö­ markkinoilla. Kaupunki kilpailuttaa tukipalvelut jotka on meiltä ostanut, ei ota osia vaan kilpailuttaa kokonaisena jolloin emme pysty osallistumaan. Palveluntuottaminen kaupungille päättynyt. Kilpailutuksen häviäminen etelän yrityksille. Kaikki ostopalvelu­toiminta loppuu […] ja toimintaa jää vain hyvin pieni osa, konkurssin uhka! Tarkoitus olisi siirtyä kuntakohtaisissa yhdistyksistä maakunnalliseen yhdistykseen ihmisten vähenemisen vuoksi. Olemme suunnitelleet yhdistyksen lopettamista ja jäädä jonkun isomman yhdistyksen sivukerhoksi. Yhdistys on purettu 31.12.2012.

Toiminnan ja toimintaedellytysten kehitys yhdistyksissä Paikallisyhdistysten muutostilanteen lähempää tarkastelua varten yhdistyksiltä tiedusteltiin, kuinka jotkin niiden toimintaan ja toimintaedellytyksiin keskeisesti liittyvät asiat ovat kehittyneet kahden viime vuoden aikana. Yhdistyksiltä kerättiin tieto niiden toiminnan kysynnän ja kokonaismäärän, jäsenten, vapaaehtoisten ja toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrän sekä tulojen ja yhteistyöverkoston muutoksesta. Kokonaiskuva paikallisyhdistystoiminnan kehityksestä on varsin myönteinen, sillä kaikki kysytyistä asioista ovat selvästi suurimmalla osalla yhdistyksistä joko pysyneet ennallaan tai lisääntyneet kahden viime vuoden aikana. Toiminnan kysyntä ja kokonaismäärä ovat lisääntyneet tai pysyneet ennallaan yhdeksällä yhdistyksellä kymmenestä (kuvio 1). Toiminnan kysyntä on kasvanut joka toisessa (51 %) ja toiminnan kokonaismäärä 45 prosentissa yhdistyksiä kahden viime vuoden kuluessa. Myös toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä on valtaosassa yhdistyksistä pysynyt ennallaan tai kasvanut. Osallistujien määrä on lisääntynyt yli neljäsosassa (29 %), pysynyt ennallaan puolessa (49 %) ja vähentynyt runsaassa viidesosassa (22 %) yhdistyksistä. Yhdistysten resursseista tulot sekä vapaaehtoisten ja jäsenten määrä eivät ole kehittyneet yhtä myönteisesti kuin toiminnan kysyntä ja kokonaismäärä. Jäsenistö on jäsenmaksujen myötä yhdistysten keskeinen taloudellinen resurssi, mutta myös potentiaalinen vapaaehtoistoimijoiden reservi. Runsas kolmasosa (37 %) yhdistyksistä on kyennyt lisäämään jäsenmääräänsä ja noin kolmasosassa (32 %) jäsenistö on supistunut. Tulot ovat kasvaneet lähes joka kolmannella (30 %) ja pienentyneet lähes joka viidennellä (19 %) yhdistyksellä. Vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt noin joka neljännellä (24 %) yhdistyksellä, mutta vähentynyt lähes yhtä suurella osalla (22 %) yhdistyksistä. Toiminnan kysynnän lisääntymiseen valtaosa yhdistyksistä on joutunut vastaamaan entisentasoisilla tai pienentyneillä voimavaroilla, sillä toiminnan määrää lisänneistä yhdistyksistä vain vajaalla puolella (47 %) tulojen ja 42 prosentilla vapaaehtoisten määrä on samaan aikaan kasvanut.

37

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement