Page 31

Taulukko 6. Järjestöbarometri 2013 -kyselyyn vastanneet yhdistykset toimintamaakunnittain. Yhdistyksiä Maakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Lappi Pohjois-Savo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Kainuu Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Yhteensä

n 129 88

% 12,4 8,5

85 80 72 70 67 66 66 63 53 46 34 33 27 22 19 19 1 039

8,2 7,7 6,9 6,7 6,4 6,4 6,4 6,1 5,1 4,4 3,3 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8 100

Yli puolet Järjestöbarometri 2013 -kyselyyn vastanneista paikallisyhdistyksistä toimii kaupunkikunnissa ja vajaa viidesosa joko ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kunnissa. Joka kuudes yhdistys toimii kaupunkien läheisen maaseudun kunnassa (taulukko 7). Seitsemällä prosentilla yhdistyksistä toiminta-alue on yhtä kuntaa laajempi ja koostuu erityyppisistä kunnista. Taulukko 7. Järjestöbarometri 2013 -kyselyyn vastanneet yhdistykset kuntatyypeittäin. Yhdistyksiä Pääasiallinen toimintakunta Kaupunkikunta Ydinmaaseudun tai harvaan asutun maaseudun kunta Kaupunkien läheisen maaseudun kunta Laajempi useita erityyppisiä kuntia käsittävä alue Yhteensä

n 588 185 173 80 1 052

% 57,3 18,0 16,9 7,8 100

Kaikkien Järjestöbarometrin vastaajaryhmien vastausprosentteja voidaan pitää riittävinä ja osin varsin hyvinäkin. Järjestöjohdolla vastausprosentti laski edellisvuodesta seitsemällä prosenttiyksiköllä ja paikallisyhdistyksillä kolmella prosenttiyksiköllä. Suurentunutta katoa voi osittain selittää tämänvuotisten kyselyjen

30

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement