Page 185

LIITE 7. Taulukko 4/9. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys jäsenmäärään taustamuuttujittain.

Huolestunut %

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Onko palkattua henkilökuntaa Kyllä Ei Talousarvion loppusumma v. 2013 Alle 2 000 euroa 2 000–9 999 10 000–99 999 Vähintään 100 000 Henkilöjäsenten määrä Alle 100 100–199 Vähintään 200 Kaikki yhdistykset

Yhdistykset Neutraali Tyytyväinen Ei koske yhd. % % %

n

58 41 30 46

26 22 37 36

16 36 33 18

– 1 – –

82 183 60 22

45 47

23 20

32 33

– –

47 15

31 34

27 16

27 50

15 –

89 346

55 31 43 38

24 29 26 40

21 37 31 22

– 3 – –

67 35 35 37

33 41

28 22

34 36

5 1

224 770

55 40 32 26

24 22 22 30

21 37 46 35

– 1 – 9

141 361 219 103

55 38 28 39

25 28 20 24

19 34 52 36

2 0 – 1

350 273 374 1 032

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

184

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement