Page 184

LIITE 7. Taulukko 3/9. Yhdistysten huolestuneisuus/tyytyväisyys jäsenistön aktiivisuuteen taustamuuttujittain.

Huolestunut %

Toimiala* Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset potilasyhdistykset mielenterveysyhdistykset työttömien yhdistykset Lastensuojeluyhdistykset lastensuoj. yleisyhdistykset sijaishuoltoyhdistykset Vanhusyhdistykset vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset eläkeläisyhdistykset Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset aistivammayhdistykset kehitysvammayhdistykset Päihdeyhdistykset Onko palkattua henkilökuntaa Kyllä Ei Talousarvion loppusumma v. 2013 Alle 2 000 euroa 2 000–9 999 10 000–99 999 Vähintään 100 000 Henkilöjäsenten määrä Alle 100 100–199 Vähintään 200 Kaikki yhdistykset

Yhdistykset Neutraali Tyytyväinen Ei koske yhd. % % %

n

65 68 53 65

21 14 17 17

12 17 28 13

2 1 2 4

83 184 60 23

60 67

11 20

30 13

– 2

47 15

50 32

15 21

21 46

14 2

92 351

71 60 83 56

9 8 8 18

18 27 6 18

3 5 3 8

68 37 36 39

56 52

17 17

22 29

5 2

226 779

68 53 48 48

12 15 18 18

17 30 33 26

3 2 1 8

144 363 220 103

61 50 49 53

18 16 16 16

18 33 33 28

3 1 2 3

353 276 376 1 050

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

183

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement