Page 172

LIITE 3. Järjestöbarometri 2013 -kyselyyn vastanneet valtakunnalliset järjestöt toimialoittain.

Toimiala/toimialan alaluokka Kansanterveysjärjestöt yleis- ja monialajärjestöt potilasjärjestöt kuntoutus- ja hoitopalvelujärjestöt mielenterveysjärjestöt työttömien järjestöt muut terveysjärjestöt Lastensuojelujärjestöt lastensuoj. yleisjärjestöt sijaishuoltojärjestöt ensi- ja turvakotijärjestöt lasten ja nuorten kurssi- ja leiritoimintajärjestöt muut lastensuojelujärjestöt Vanhusjärjestöt vanhusten yleis-, asumis- ja palvelujärjestöt veteraani- ja eläkeläisjärjestöt Vammaisjärjestöt invalidijärjestöt aistivammajärjestöt kehitysvammajärjestöt muut vammaisjärjestöt Nuorisokasvatusjärjestöt Lomajärjestöt Päihdejärjestöt Yhteensä

Lähetetyt N % 55 36,4 11 7,3 31 20,5 2 1,3 5 3,3 1 0,7 5 3,3 22 14,6 4 2,6 7 4,6 1 0,7 4 2,6

Vastanneet n % 29 26,3 4 5,0 18 22,5 2 2,5 1 1,3 1 1,3 3 3,8 12 15,0 3 3,8 1 1,3 1 1,3 3 3,8

Vastaus-% % 52,7 36,4 58,1 100,0 20,0 100,0 60,0 54,5 75,0 42,9 100,0 75,0

6 16

4,0 10,6

4 11

5,0 13,8

66,7 68,8

7 9 28 10 9 6 3 6 6 18 151

4,6 6,0 18,5 6,6 6,0 4,0 2,0 4,0 4,0 11,9 100,0

6 5 17 7 4 5 1 2 2 7 80

7,5 6,3 21,3 8,8 5,0 6,3 1,3 2,5 2,5 8,8 100,0

85,7 55,6 60,7 70,0 44,4 83,3 33,3 33,3 66,7 38,9 53,0

171

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste