Page 114

Omistamansa yhtiön kautta sosiaali- tai kuntoutuspalveluja kertoi tuottavansa seitsemän järjestöä (9 %). Yhtiöiden kautta tarjottava palveluvalikoima on varsin laaja: järjestötaustaiset yhtiöt tuottivat keskimäärin noin kuuteen eri palveluluokkaan sijoittuvaa palvelua. Palveluja tuottavista valtakunnallisista järjestöistä kilpailutuksiin on kahden viime vuoden aikana osallistunut valtaosa, 83 prosenttia (33 järjestöä). Ongelmalliseksi kilpailutuksiin osallistuneista valtakunnallisista järjestöistä tilanteen on kokenut lähes kolme neljästä (73 %). Osuus on tuntuvasti kahden vuoden takaista tarkastelua suurempi. Myös kilpailutuksiin osallistuneita järjestöjä oli tämänvuotisessa tarkastelussa palveluja tuottavissa järjestöissä enemmän. Vuonna 2011 valtakunnallisista järjestöistä 47 prosenttia (41 järjestöä) tuotti palveluja, heistä kilpailutuksiin osallistuneita oli kaksi kolmasosaa (27) ja näistä puolella (13 järjestöä) oli ilmennyt ongelmia kilpailutuksessa (Järjestöbarometri 2011). Paikallistasolla toimivista sosiaali- ja terveysyhdistyksistä palveluja kertoo tuottavansa 11 prosenttia. Useimmat yhdistykset (6 %) tuottavat yhtä sosiaali- tai kuntotuspalvelua. Sosiaali- tai kuntoutuspalveluja tuottavien yhdistysten osuus on yhtä suuri kuin kahta vuotta aiemmin. Palveluntuottajayhdistyksistä kilpailutuksiin on kahden viime vuoden aikana osallistunut 40 prosenttia (48 yhdistystä). Yhdistykset olivat yleisimmin osallistuneet 1–2 palvelun kilpailutukseen. Vuoteen 2011 nähden palvelujen kilpailuttaminen on likimain samalla tasolla: tuolloin se oli 36 prosenttia (Järjestöbarometri 2011). Palvelujen kilpailutuksiin osallistuneista yhdistyksistä hankaluuksista raportoi kuitenkin kahden vuoden takaista suurempi osuus, 58 prosenttia (28 yhdistystä). Vuonna 2011 ongelmia kuvasi 42 prosenttia kilpailutuksiin osallistuneista yhdistyksistä (Järjestöbarometri 2011). Palveluja tuottavia valtakunnallisia järjestöjä 40 (50%), yhtiön kautta 7 (9 %) joista Kilpailutukseen osallistuneita 33 (83%) joista 24 järjestöllä (73 %) ollut kilpailutukseen liittyviä ongelmia

Palveluja tuottavia paikallisyhdistyksiä 120 (11 %)

joista Kilpailutukseen osallistuneita 48 (40%) joista 28 yhdistyksellä (58 %) ollut kilpailutukseen liittyviä ongelmia

Kuvio 34. Järjestöbarometrikyselyyn vastanneiden valtakunnallisten järjestöjen ja paikallisyhdistysten kilpailutuksiin osallistumisen ja siinä koettujen ongelmien yleisyys.

113

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement