Page 1

2n concurs de cartells de la Festa Major del Casc Antic,

dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera


2n concurs de cartells de la Festa Major del Casc Antic, dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera.

La convocatòria d’aquest concurs està feta per la Coordinadora de la Festa Major del Casc Antic. Premi únic de 300 € per al cartell guanyador Termini de presentació: del 25 d’abril al 12 de maig de 2014. Lloc i horari de presentació: Centre Sant Pere Apòstol

C/ Sant Pere més Alt 25. 08003 Barcelona. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dissabte de 17 a 22 h.

Associació de Veïns de Casc Antic C/ Rec 27 . 08003 Barcelona. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

BASES La participació és oberta a tothom. Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit. El format dels cartells serà de 21 cm d´ample x 42 cm d´alt, i s´ha de presentar en un suport rígid (cartró pluma). S’agrairà també la seva presentació en un CD en format digital (format vectorial, eps, ai, ...) Cal incloure només aquestes frases: Festa Major del Casc Antic, dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera del 20 al 30 de juny de 2014 Caldrà incloure en el disseny d´algun motiu al·lusiu al barri. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors (CMYK). No s´admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. L´organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major del Casc Antic, dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera sobre qualsevol format. L´organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor, , i a adaptar-lo per seguir la normativa gràfica vigent de l’Ajuntament de Barcelona. Qualsevol modificació més enllà de l’adaptació a la normativa serà comunicada i consultada a l’autor i a la Coordinadora de la Festa Major. En cas d’ús d’imatges pre-existents per a la confecció d’un cartell, s’hauran de tenir en compte els seus drets d’autor. El Jurat serà l´únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i estarà format per membres de l´organització que no podran presentar-se al concurs. El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol cas, hauran de lliurar l´obra sense signar juntament amb un sobre tancat on constin les dades personals de l´autor (nom, adreça, telèfon, DNI, mail,...). El veredicte del jurat del concurs es farà públic el 13 de maig de 2014.

Flyer concurscartellsfmcascantic2014  

2n Concurs de cartells de la Festa Major del Casc Antic

Flyer concurscartellsfmcascantic2014  

2n Concurs de cartells de la Festa Major del Casc Antic

Advertisement