Page 1

l

pienentää opetusryhmiä

l

varmistaa opetuksen laadun kaikissa kouluissa l

taata jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan l

lisätä valinnanvapautta toisella asteella (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) l

pitää korkeakouluopetuksen maksuttomana ja sitoa opintotuen indeksiin l

luoda aikuiskoulutukseen henkilökohtaiset koulutustilit

Sosialidemokraatit eivät halua l

eriarvoistavia tasoryhmiä

l l

liian aikaisia pakkovalintoja yksityiskoulujen maihinnousua

l

jäykkiä hallinnollisia rakenteita

Lisää tietoa maailman parhaasta työelämästä ja muistakin SDP:n tavoitteista: www.sdp.fi

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

KOULUTUS

Sosialidemokraatit haluavat

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA


Laadukasta koulutusta kaikille Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.

tilat sekä riittävästi aikaa ja

Koulujen on oltava turvallisia,

rauhaa opetustyöhönsä.

luokkakokojen nykyistä pienempiä, kouluruuan terveellistä ja opetuksen

Liian moni jättää koulun tai opiskelut

mielekästä myös niille, joille kädentaidot

kesken, kun luvut eivät maistu.

ovat tärkeimpiä. Pienille koululaisille

Tästä uhkaa seurata syrjäytyminen,

on oltava tarjolla riittävästi aamu- ja

työttömyys ja köyhyys. Jokaiselle

iltapäivätoimintaa.

nuorelle on taattava opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Hyvä

Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta.

opinto-ohjaus ja monipuolisemmat

Jokaisen lapsen, nuoren ja vanhemman

opiskeluvaihtoehdot entistä

on voitava luottaa siihen, että opetus

joustavammilla aineyhdistelmillä

on laadukasta asuinpaikasta ja

antavat jokaiselle nuorelle hyvät

varallisuudesta riippumatta. Kouluissa

eväät elämään.

on oltava riittävä määrä turvallisia aikuisia huomioimaan jokainen lapsi. Lasten on

Opintotuki on sidottava indeksiin.

annettava olla lapsia eikä pakottaa

Näin varmistetaan, että opiskelijoiden

tekemään ratkaisevia valintoja hyvin

ostovoima säilyy, kun hinnat nousevat.

nuorella iällä. Koulukiusaamiselle on asetettava nollatoleranssi.

Uuden oppimista tarvitaan läpi elämän. Jokaisella tulee olla aito

Suomessa on maailman parhaat

mahdollisuus kehittää osaamistaan

opettajat. He ansaitsevat kunnon välineet,

läpi työuran.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

Laadukasta koulutusta kaikille  

SDP:n vaaliteemat: Koulutus

Laadukasta koulutusta kaikille  

SDP:n vaaliteemat: Koulutus

Advertisement