Page 1

l

laskea asumisen hintaa

l säilyttää asuntolainojen korkovähennyksen l ottaa käyttöön valtion korkotukilainoituksen omistusasuntojen rakentamiseen erityisesti lapsiperheille l

lisätä yhteiskunnan panostuksia vuokra-asuntojen rakentamiseen ja korjaamiseen l

laskea vuokria puolittamalla korkotukilainoituksen omavastuukorko l

tukea erityisryhmien kohtuuhintaista ja laadukasta asumista l

tehdä asumisesta ympäristöystävällistä

l

estää alueiden eriytymistä ja rakentaa vuokra- ja omistusasuntoja tasaisesti ympäri kaupunkia

Lisää tietoa SDP:n tavoitteista: www.sdp.fi

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

ASUMINEN

Sosialidemokraatit haluavat

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA


Oikeus kohtuuhintaiseen kotiin! Asuminen on kansalaisten suurin

Lapsiperheiden ja ensiasunnon

yksittäinen kuluerä. Suomessa asutaan

ostajien mahdollisuuksia hankkia

liian kalliisti ja ahtaasti. Erityisesti edullisten

itselleen edullinen omistusasunto

vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa

on helpotettava. Samalla

asuntomarkkinoiden toimintaa.

vuokra-asuntojen tuotanto ja

Kallis asuminen myös estää työn perässä

korjaukset on saatava uudelleen

muuttamista ja siten työllistymistä.

vauhtiin. Vuokra-asuntojen hintatasoa voidaan laskea puolittamalla

Asuntopolitiikan lähtökohdaksi on

korkotukilainoituksen

otettava kohtuulliset asumiskustannukset

omavastuukorko.

niin omistus- kuin vuokra-asumisessa. Asuntolainojen korkovähennystä ei tule

Kaikessa rakentamisessa tulee

poistaa eikä asumisen hintaa nostavia ener-

ottaa huomioon ympäristö.

giaveroja tai asumisen

Yhteiskunnan tulee tukea ja kannustaa

kiinteistöveroa korottaa.

energiansäästöön niin omistus- kuin vuokra-asumisessa.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

Oikeus kohtuuhintaiseen kotiin  

SDP:n vaaliteemat: Asuminen