__MAIN_TEXT__

Page 1

HVEM SKAL

ARVE EFTER DIG


Foto: Picture Alliance, Frank May


HAR DU TÆNKT OVER

DIN SIDSTE GAVE? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, er du med til at give nyt håb til børn, der har mistet det mest dyrebare i et barns liv – deres forældres omsorg. Du bestemmer selv, hvordan du vil støtte, og med hvor meget. SOS Børnebyerne står klar med rådgivning og gratis advokathjælp til oprettelse af dit testamente.


DET ER DIN ARV

DU BESTEMMER Du kan betænke SOS Børnebyerne på flere måder: ♥♥ Med et bestemt beløb ♥♥ Med en procentdel af formuen De fleste vælger at testamentere deres arv til vores generelle arbejde ude i verden. På den måde kan vi sende pengene derhen, hvor de gør bedst nytte. Bonus: Fordi SOS Børnebyerne er en humanitær organisation, er vi fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift. Boafgiften er på 15% ved arv til f.eks. børn, men bo- og tillægsboafgiften er på i alt 36,25% ved arv til f.eks. søskende, nevøer/niecer eller venner. Din arv går altså ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde.


VI PASSER PÅ

DINE PENGE SOS Børnebyerne har mere end 60 års erfaring i at hjælpe udsatte og forældreløse børn. Vi har over 500 børnebyer i 134 lande og territorier. Din arv går til uddannelse, kærlige hjem og en tryg opvækst til de børn, hvis skæbne uden din hjælp ville have set meget dyster ud. Med din hjælp kan vi: ♥♥ Sikre udsatte og forældreløse børn en tryg opvækst og en kærlig familie ♥♥ Give børn en uddannelse, som kan bane vejen ud af fattigdom ♥♥ Forebygge, at børn bliver alene


Foto: Christian Lesske

FÅ HJÆLP HOS OS

DET ER GRATIS

Testamenteskrivning er ikke raketvidenskab. Det er bare heller ikke hverdagskost for størstedelen af os. Hvis du vil efterlade din arv eller dele af den til SOS Børnebyerne, står vi klar med rådgivning og gratis advokathjælp til oprettelse af dit testamente. Læs mere: www.sosbornebyerne.dk/arv


Foto: Lars Just

ET TESTAMENTE GIVER

RO I SJÆLEN Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven. Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Det kan også være med til at forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte. Det er ikke nemt at skulle gøre familieforhold op i kroner og ører, men det er godt at få det gjort.


ARVEKLASSER OG BOAFGIFT I arveloven er slægtninge inddelt i tre arveklasser: ARVEKLASSE 1

Arvingerne i den første arveklasse arver automatisk det hele, hvis der ikke er oprettet testamente. Det kan være din ægtefælle, dine børn og børnebørn. Hvis du ikke skriver testamente, og du ikke har arvinger i arveklasse 1, 2 eller 3, tilfalder hele din arv staten.

ARVEKLASSE 2

Dine forældre eller dine søskende og dine eventuelle nevøer og niecer arver automatisk, hvis ikke der er arvinger i arveklasse 1.

ARVEKLASSE 3

Bedsteforældre eller deres børn arver automatisk, hvis ikke der er arvinger i arveklasse 1 eller 2.

Du kan se en oversigt over de forskellige arveklasser og afgifter til staten på vores hjemmeside: sosbornebyerne.dk/arv


DU ER IKKE ALENE


”Det giver mig ro at have taget stilling til mit testamente og vide, at det hele er ordnet, og at mine penge kan gøre noget godt for andre.” - Birgitte Wolfsberg Dall, 67 år. ”Det var nemt og enkelt. Vi talte om, hvordan jeg ville have min arv fordelt, og der blev sat et beløb af til familiegravstedet, hvor jeg til sin tid vil begraves. Så sendte advokaten mig et udkast, og derefter gik jeg til notaren. Så var den sag klaret.” - Bente Nørgaard, 75 år. ”Jeg har det godt med, at pengene går til det formål. Børn har ikke bedt om at komme til verden, men bliver alligevel udsat for alle mulige rædselsfulde ting. Hvis jeg kan gøre noget for, at børn får et bedre liv, en tryg opvækst og en god uddannelse, vil jeg gerne gøre det.” - Gert Carstensen ”Lad din fortid blive fremtid for et forældreløst barn. Betænk SOS Børnebyerne i dit testamente.” - Titta og Hilda – arveambassadører for SOS Børnebyerne


Foto: Jens Honoré

KONTAKT Har du spørgsmål til arv og testamente? Send en mail eller ring, så rådgiver vi om, hvordan du kan give forældreløse børn en gave for livet. SOS Børnebyerne Amerikavej 15 C, 2. sal 1756 København V Tlf.: 33 73 02 33

Forsidefoto: Christian Lesske

E-Mail: info@sosbornebyerne.dk

Profile for SOS Børnebyerne

Arvfolder  

Arvfolder  

Advertisement