Page 1

FONDSANSØGNING, FORÅRET 2018 GIV UDSATTE SMÅBØRN I RWANDA EN TRYG START PÅ LIVET


MEGET FÅ spæd- og småbørn i Rwanda har mulighed for at komme i dagpleje eller vuggestue. Vær med til at ændre på det nu – støt etableringen af en ny pasningsordning til de mest udsatte børn. Foto: Line Grove Hermansen

ALT FOR MANGE SMÅBØRN I RWANDA MANGLER GODE PASNINGSORDNINGER OG OMSORG FRA VOKSNE De første år af et barns liv er ekstremt vigtige. Alle små børn har brug for omsorg fra kompetente, kærlige voksne for at føle sig trygge og udvikle sig sundt. Og det betyder alt, at barnet kan lege og lære nyt sammen med andre børn. Men det er desværre langt fra alle børn, der får den gode, sunde start på livet. I Rwanda er fattigdom, manglende ressourcer i familien og sygdomme som hiv og aids skyld i, at alt for mange børn lever et hårdt og usikkert liv. Kun 13 % af

alle småbørn går i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Og ca. en tredjedel af børnene bliver efterladt under mangelfuldt opsyn fra voksne. Hverdagen er præget af bekymring, sult og usikkerhed for både børnene og deres familier. Derfor ønsker vi nu – med jeres hjælp – at tage hånd om nogle af de mest sårbare børn ved at etablere en pasningsordning for børn fra 6 måneder til 3 år i Gikongoro og Kayonza.


VÆR MED TIL AT GIVE SMÅBØRN I RWANDA EN TRYG OPVÆKST OG EN GOD START PÅ LIVET I SOS Børnebyerne arbejder vi for at sikre alle børn den pleje og kærlige forældreomsorg, de har brug for. I Gikongoro i Rwanda vil vi nu udvide vores indsats over for de allermest udsatte familier, så de yngste børn får mulighed for at komme i en pasningsordning.

Et pasningstilbud med kompetente, kærlige voksne sikrer sårbare småbørn en sund udvikling og giver forældrene tid til at finde arbejde og øge deres indtægt.”

Med jeres bidrag er I med til at give de yngste børn i Rwanda mulighed for at komme i pasningstilbud og samtidig styrke mødrenes mulighed for at få et job og en indtægt. Med en helhedsorienteret indsats kan vi sammen sikre at de mest udsatte familier i Gikongoro ikke bliver opløst og børnene mister deres forældres omsorg. Vi vil give de små børn en tryg start på livet. Rwandas udsatte børn og deres familier har hårdt brug for hjælp. Det østafrikanske land er præget af en barsk fortid med borgerkrig og folkemord – og mange familier er ramt af ekstrem fattigdom: • 60,4% lever for under 11,50 kr. om dagen. • 37% af alle børn mellem 1 og 5 år er under- eller fejlernærede. • KNAP 39 børn ud af 1000 dør inden de fylder 5 år. I Danmark er det 4 børn ud af 1000.


MED JERES hjælp kan udsatte børn som disse to småbørn komme i en god pasningsordning og få en god start på livet. Foto: Christian Blomgreen & Camilla Torp Olsen


MED JERES STØTTE TIL EN NY PASNINGSORDNING I RWANDA ER I MED TIL AT GIVE UDSATTE SMÅBØRN OG DERES FAMILIER:

»» Hjælp til en tryg hverdag for børnene med omsorg fra kompetente voksne og mulighed for at lege og lære nyt sammen med andre, jævnaldrene børn. »» Tid for forældrene til at få nye, relevante kompetencer og finde et job, mens børnene bliver passet. Og derved øge familiens indkomst og skabe en mere stabil økonomi.

Som et led i pasningsordningen får forældrene også kurser, der hjælper dem med at tage hånd om deres børn. Her lærer de bl.a.: »» Hvor vigtig en stabil og tryg opvækst er for deres børns udvikling. »» Hvordan de kan give deres børn den omsorg og opdragelse, de har brug for. »» Hvordan de sikrer deres børns sundhed og trivsel gennem en varieret kost og ordentlig hygiejne. »» Forældrene får også nyttig viden om familieplanlægning og hiv og aids.

I SOS BØRNEBYERNE har vi mange års erfaring med at hjælpe børn og deres familier i Rwanda, så de selv kan tage sig af deres børn. Vi har etableret fire børnebyer. Bl.a. i Gikongoro og Kayonza, hvor vi nu vil sikre god pasning for de allermindste.


MED HJÆLP fra jeres fond og SOS Børnebyerne kan spæd- og småbørn snart komme i pasningsordning i Gikongoro og Kayonza, mens deres mødre får mulighed for at øge familiens indtægt. Foto: June-Catherina Starling

STØT MED JERES BIDRAG NU OG GIV DE MEST UDSATTE SMÅBØRN I RWANDA EN TRYG HVERDAG OG EN LYSERE FREMTID Spæd- og småbørnene i Rwanda lever ofte et usikkert liv i ekstrem fattigdom. Nogle af de mest udsatte børn vokser op med teenagemødre, enlige eller syge forældre. Det gør børnene særligt udsatte for at blive efterladt alene. Med et bidrag fra jeres fond til en pasningsordning for børn i Rwanda hjælper I de sårbare familier med at give deres yngste en god, tryg start på livet.


EN TRYG OPVÆKST GIVER BØRNENE EN LYSERE FREMTID Når I støtter etableringen af pasningsordninger i Gikongoro og Kayonza, hjælper I ikke bare de udsatte børn og deres familier her og nu. I gør også en kæmpe forskel på længere sigt. Struktur, voksenomsorg og næringsrige måltider gør en verden til forskel. Børn der får en god, tryg start på livet, får også en lysere fremtid. Små børn, der kommer i dagpleje i en tidlig alder, lærer en masse nyt, som de kan bruge senere i livet. De er bedre forberedt på at starte i skole, og deres forældre vil være bedre

rustet til at støtte dem undervejs. Og når børn klarer sig godt i skolen, får de langt bedre muligheder for deres fremtid. Men vigtigst af alt: Når børnene kan blive passet, mindskes risikoen for, at familierne bryder sammen, og børnene mister den livsnødvendige forældreomsorg. Forældrene får mulighed for at tjene en stabil indkomst og kan deltage i kurser, hvor de lærer at passe bedst muligt på deres børn. Så med et bidrag er I altså også med til at sætte en positiv spiral i gang – og sikre Rwandas udsatte børn en lysere fremtid!

I PASNINGSORDNINGEN får børnene den trygge hverdag, som alle børn burde have. De får kærlig omsorg og mulighed for at lege, lære nyt og udvikle sig sammen med andre børn. Foto: June-Catherina Starling


GIV UDSATTE SMÅBØRN I RWANDA EN TRYG START PÅ LIVET. Med et bidrag til SOS Børnebyerne giver jeres fond udsatte børn og deres familier i Rwanda en vej ud af fattigdommen. Det forebygger, at familierne bryder sammen og sårbare børn mister deres forældres omsorg. Med en fælles indsats kan vi hjælpe nogle af Rwandas mest udsatte, små børn og deres familier. På forhånd tak for jeres hjælp!

OVERFØR JERES BIDRAG VIA BANKEN PÅ: Kontonr.: 4183-0016870099 Skriv reference: “Småbørn i Rwanda” CVR nr.: 25825012 Overstiger indsamlingen behovet, går overskuddet til SOS Børnebyernes generelle arbejde.

KONTAKT OS GERNE Har du spørgsmål til SOS Børnebyernes arbejde, er du velkommen til at kontakte programansvarlig Carolina Mieres på: Mail: fonde@sosbornebyerne.dk Tlf.: +45 25 39 88 11

Alle tal og data er hentet fra UNICEF’s ”State of the World’s Children 2016” og ”The World Bank Data”

Fondsansøgning rwanda 2018  
Fondsansøgning rwanda 2018  
Advertisement