Page 10

akuta behov av sjukhusbesök. Antalet vidare­ kopplingar gällande vård ökade markant med drygt 100 000 samtal 2012. Antal samtal som ledde till vidarekopplingar till ­polis för akut insats har stabiliserats under senare år och låg 2012 på drygt 600 000, nästan 10 000 färre samtal än året innan. Hänvisningen till polisens icke-akuta telefonnummer 114 14 har minskat sedan 2007 med drygt 70 000 färre 112-anrop. Trenden bröts dock 2012 och antalet hänvisningar var i stort sett oförändrat från 2011, drygt 125 000 stycken. Behovet av insatser från kommunal räddningstjänst har de senaste åren legat på cirka 90 000 anrop per år. En annan stor samtalsgrupp är till Jourhavande präst som ökar stadigt från år till år. År 2012 vidarekopplade SOS Alarm knappt 104 000 samtal till Jourhavande präst, en ökning med drygt 9 000 samtal ­sedan 2011. Jourhavande tandläkare och socialjour är två andra hjälplämnare med många samtal, år 2012 drygt 13 00 respektive nästan 20 000 vidarekopplade samtal. Anropen till socialjour ökade för andra året i rad, liksom 2011 med nästan 1 300 anrop. En ny grupp med vidarekopplingar är Vård/Ambulans där drygt 88 000 anrop ­vidarekopplades till Sjukvårdens Larmcentral (SVLC) som i november 2011 tog över ambulans­prioritering och -dirigering för landstingen i Sörmland, Uppsala län, Västmanland samt Region Gotland från SOS Alarm. Samtalen som gäller behov av statlig räddningstjänst, som Sjöräddningen, Flygräddningen, Fjällräddningen, Kustbevakningen med flera, utgör en mindre del av 112-trafiken. Under 2012 skedde en drastisk minskning av antalet felringningar som hanterades på SOS-centralerna, 114 777 färre felaktiga anrop registrerades under 2012 jämfört med 2011. Detta tillsammans med automatiserad hantering av A-nummerlösa samtal ger en mycket positiv utveckling och gör att SOS Alarm ligger bra till vid en internationell jämförelse. Satsning på en utvecklad teknik tillsammans med teleoperatörerna och en målmedveten satsning på information till barn och unga är några av framgångsfaktorerna.

Fler samverkanslarm

Samverkanslarm, det vill säga larm där räddningstjänst och ambulanssjukvård samverkade, uppgick till 63 988 under 2012, drygt 5 500 fler larm än år 2011. Händelser där räddningstjänst och ambulanssjukvård samverkar är till exempel brand i byggnad eller trafik­ olycka med befarad personskada. Vid vissa sjukvårdslarm assisterar räddningstjänsten ambulanssjukvården. Det rör sig om så kallade 10 Verksamhetsrapport 2012 112 i Sverige

Fig 2. Genomsnittligt antal 112-samtal (blått) och svarstid i sekunder (röd kurva) per månad.

/

dec

jan

270 000 260 000 250 000

nov

feb

240 000

okt

mar

10 8

6

sep

apr

aug

maj

jul

jun

8,5

50 000

8,0

45 000

7,5

40 000

7,0

35 000

mån

-

tis

Fig 3. Genomsnittligt antal 112-samtal (blå staplar) och svarstid i sekunder (röd kurva) per veckodag 2012. Belastningskurvan är även annorlunda på helger än vardagar, med fler antal 112-anrop på kvällar och nätter.

ons

tors

fre

lör

sön

IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som till exempel kan innebära akut insats vid hjärtstopp (många räddningstjänster i dag är utrustade med defibrillator), att hålla patienten under uppsikt tills ambulans kommer på plats eller hjälp med att bära patient från en plats som är svår att nå. Även polis och ambulans samverkar ofta, framför allt våldshändelser som misshandel, skottskador och suicidfall. SOS Alarm saknar dock uppgift på hur många sådana ärenden som förekommer per år. Även allmänheten samverkar ibland med ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis. Sedan maj 2010 pågår till exempel projektet SMS Livräddare som drivs av Södersjukhuset i Stockholm. Med i projektet deltar även Karo­ linska institutet, SOS Alarm, samt företaget Lekab som utvecklat mjukvara för tjänsten. När ett 112-anrop som rör ett misstänkt hjärtstopp inkommer skickar SOS Alarm ut ett talat SMS till hjälpare som befinner sig i närområdet.

Profile for SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige - Verksamhetsrapport för 2012  

I 2012 års verksamhetsrapport för nödnumret 112 finner du en sammanställning av aktiviteter, viktiga händelser och statistik.

112 i Sverige - Verksamhetsrapport för 2012  

I 2012 års verksamhetsrapport för nödnumret 112 finner du en sammanställning av aktiviteter, viktiga händelser och statistik.

Profile for sos_alarm
Advertisement